Podsumowanie targów POLEKO 2010

Ekspozycja targów POLEKO, KOMTECHNIKA i GMINA zajęła łącznie powierzchnię ponad 16000 m2 i zgromadziła około 700 wystawców i firm reprezentowanych z 20 krajów, m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Niemiec, Norwegii czy Polski.

Podsumowanie targów POLEKO 2010

W czasie czterech dni targowych ekspozycję odwiedziło ponad 20 tysięcy zwiedzających. Targi POLEKO 2010 cieszyły się też ogromnym zainteresowaniem mediów tak branżowych jak i lokalnych oraz ogólnopolskich. W sumie akredytowało się blisko 300 dziennikarzy.

Najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, przestrzenie specjalne, pokazy maszyn i pojazdów w ruchu, konkursy i interesujące wystawy - wszystko to można było zobaczyć na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, Międzynarodowych Targach Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, które właśnie się zakończyły.

Podczas targów rozdano tradycyjnie prestiżowe wyróżnienia: Złote Medale i nagrody Acanthus Aureus. W tym roku tym pierwszym wyróżnieniem uhonorowano 9 firm w ramach targów Poleko, 3 uczestniczące w targach Komtechnika oraz 3 z targów Gmina.

W ramach targów POLEKO 2010 funkcjonowały w tym roku cztery ekspozycje specjalne: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Aparatura Kontrolno-Pomiarowa oraz Nauka dla Środowiska. Silną stroną targów był program wydarzeń, na który składało się kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, seminariów, debat ale również wystaw, prezentacji i konkursów. Należy tu wymienić Forum Czystej Energii - cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz Forum Recyklingu, którego tematem wiodącym było powtórne wykorzystanie materiałów oraz zmniejszenie produkcji odpadów.

Po raz pierwszy w targach POLEKO udział wzięła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania, prezentując sprzęt oraz procedury działania podczas akcji związanych z klęskami żywiołowymi. Ogromnym powodzeniem cieszył się też pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym wydarzeniem targowym okazał się cykl spotkań Glob Pełen Energii. Podczas czterech dni targowych zaproszeni eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci interesujący się odnawialnymi źródłami energii, w tym m. in. Pascal Brodnicki i Tomasz Zubilewicz, przybliżali wszystkim zainteresowanym zagadnienia dotyczące energetyki geotermalnej, słonecznej, wiatrowej i wodnej.

Na targowy program wydarzeń składało się kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, seminariów, debat ale również wystaw, prezentacji i konkursów. Były to zatem nie tylko targi produktów i eko-rozwiązań, ale również targi wiedzy.

źródło i zdjęcie: poleko.mtp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT