Kto może skorzystać z programu "Ciepłe Mieszkanie"?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej przysługuje właścicielom lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Budżet programu wynosi 1,4 miliarda zł.

Kto może skorzystać z programu "Ciepłe Mieszkanie"?

Jakie są cele programu?

Program "Czyste Mieszkanie" działa na podobnych zasadach, jak funkcjonujący już kilka lat program "Czyste Powietrze". Z tą jednak różnicą, że jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, a nie mieszkańców domków jednorodzinnych.

Celem "Czystego Mieszkania" jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Dotacje na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, w tym tzw. "kopciuchów", mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w co najmniej 80 tysiącach mieszkań.

Kto może ubiegać się o dotacje i w jakiej wysokości?

Program jest skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania, którzy korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Z kolei kwota dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta oraz miejsca planowanej inwestycji.

Podstawowy, pierwszy poziom dopłat skierowany jest do właścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, których roczne dochody nie przekraczają sumy 120 tysięcy zł.

Kwota dofinansowania w takim przypadku wyniesie:

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Z podwyższonego, drugiego poziomu mogą skorzystać beneficjenci, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie w takim przypadku wyniesie:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Najwyższy trzeci poziom dopłat dotyczy beneficjentów, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub mającego ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego oraz opiekuńczego.

Kwota dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Na co można przeznaczyć środki z programu?

Program "Ciepłe Mieszkanie" wspiera wymianę tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne i termomodernizację budynków. W szczególność dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż:

Program obejmuje też takie inwestycje jak:

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Każda gmina biorąca udział w programie przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie zawierane są umowy z beneficjentami końcowymi.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Mieszkanie" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r., a drugi do 31 grudnia 2023 r.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. O szczegóły programu zapytaj więc w najbliższym urzędzie!

źródło i zdjęcia: METAL-FACH Jacek Kucharewicz

Fotografia otwierająca: pixabay.com

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT