Deklaracja Środowiskowa dla Knauf Insulation

Instytut Techniki Budowlanej przyznał firmie Knauf Insulation pełną Deklarację Środowiskową dla materiałów izolacyjnych produkowanych w ECOSE® Technology. Instytut zbadał oddziaływanie tych materiałów na środowisko naturalne w czasie pełnego cyklu życia produktu.

Deklaracja Środowiskowa dla Knauf Insulation

Współcześnie producenci materiałów budowlanych nieustannie stykają się z problemem równoważenia priorytetów ekonomicznych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Udział branży budowlanej w emisjach szkodliwego dwutlenku węgla wynosi aż 41%.

Wzrastająca wśród inwestorów wiedza na temat ochrony środowiska, wymusza na firmach produkowanie ekologicznych materiałów budowlanych. Firmy te jednocześnie zabiegają o certyfikację dla swoich produktów. Jednym z producentów, którzy posiadają w swoim portfolio certyfikowane, ekologiczne produkty jest Knauf Insulation.

W czasie Targów Budma 2011, Instytut Techniki Budowlanej wręczył firmie Knauf Insulation Deklarację Środowiskową III typu dla wełny mineralnej produkowanej w  ECOSE® Technology. Dokument ten poświadcza spełnianie najostrzejszych kryteriów dla zrównoważonych środowiskowo produktów.

Instytut Techniki Budowlanej przeanalizował wszystkie istotne czynniki oddziaływania wełny mineralnej produkowanej w ECOSE® Technology na środowisko naturalne. Analiza obejmowała pełny cykl życia produktu - począwszy od momentu jego produkcji, a skończywszy na utylizacji produktu. Procedury badawcze, w oparciu o które przyznawana jest Deklaracja Środowiskowa są zgodne z normami serii ISO 14040, natomiast sam dokument podlega weryfikacji przez stronę trzecią. Dzięki temu posiada on pełną wiarygodność.

Ponad połowa szkła, które używane jest do produkcji izolacji w ECOSE® Technology pochodzi z recyklingu. Knauf Insulation zwraca również szczególną uwagę na racjonalne gospodarowanie surowcami, dzięki czemu firmie udało się zredukować ilość odpadów poprodukcyjnych. Ponadto unowocześnienie technologii pozwoliło zmniejszyć energochłonność procesu produkcyjnego o połowę.

"Firma Knauf Insulation postrzega zarządzanie środowiskowe jako jeden z najważniejszych elementów strategii rozwojowej. W swoich działaniach kierujemy się poczuciem odpowiedzialności za świat, który nas otacza. Uważamy, że zrównoważony rozwój, zarówno budownictwa, jak i naszej firmy są ze sobą powiązane" - mówi Arkadiusz Gąsiorek, Country Manager w firmie Knauf Insulation.

Warto nadmienić, że izolacje w  ECOSE® Technology uzyskały również certyfikację  międzynarodowych ośrodków badawczych. Jednym z nich jest Grupa Laboratoriów Eurofins, która przyznała wełnie mineralnej certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard. Otrzymują go produkty spełniające najostrzejsze europejskie kryteria w zakresie emisji szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO). W 2010 r. firma Knauf Insulation otrzymała także prestiżowe ekoznakowanie "Niebieskiego Anioła", które jest przyznawane produktom przyjaznym środowisku.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Knauf Insulation, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Knauf Insulation

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT