Efektywność energetyczna budynków a bezrobocie w Europie

Jednym ze sposobów na walkę z bezrobociem w Europie, które kształtuje się na poziomie ok. 10% i cały czas rośnie, jest zwiększanie efektywności energetycznej budynków poprzez kompleksowe ich remonty - twierdzi Tony Robson, Dyrektor Generalny w Grupie Knauf Insulation. Promocja tego rozwiązania odbywa się pod hasłem Renovate Europe.

Efektywność energetyczna budynków a bezrobocie w Europie

Według szacunków ok. 40% energii produkowanej w Unii Europejskiej służy do zasilania systemów grzewczych domów i mieszkań. Aby zredukować zużycie energii o 32%, należy rozpocząć wielką akcję modernizacji budynków, co spowoduje zwiększenie ich efektywności energetycznej i tym samym przyczyni się do utworzenia 1,1 mln miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Jakkolwiek stopa bezrobocia w poszczególnych krajach europejskich różni się znacznie, to jednak ogólna liczba bezrobotnych, która wynosi ponad 23 mln osób, jest bardzo duża. Tony Robson, Dyrektor Generalny w Grupie Knauf Insulation uważa, że sposobem na redukcję bezrobocia mogą okazać się daleko idące inwestycje w remonty budynków.

Badania pokazują, że izolowanie i renowacja obiektów mieszkalnych jest inwestycją, która przynosi wymierne korzyści. Przykładem mogą być Niemcy, które w 2010 r. przeznaczyły 1,4 mld euro na renowację budynków. Pieniądze te były rozdysponowane przez Niemiecki Bank Rozwoju KfW, który udzielał pożyczek na inwestycje związane z oszczędzaniem energii. Inwestycje te przyniosły 5,4 mld euro wpływów z tytułu podatków oraz oszczędności w wysokości 1,8 mld na zasiłkach dla bezrobotnych. Dodatkowo, zostało stworzonych lub zachowanych ok. 340 tys. miejsc pracy.

"Powyższe dane powinny dać do myślenia szczególnie politykom, którzy uważają, że Europę nie stać na daleko idące inwestycje w ocieplenia mieszkań i remonty. Są też dowodem na to, że takie inwestycje mogą przyczynić się do stworzenia 1,1 mln miejsc pracy (wg Europejskiego Instytutu Wydajności Budynków (BPIE)) i zaoszczędzić 32% energii. Doświadczenia Niemiec pokazują, że każde euro wydane przez rząd na inwestycje związane z energooszczędnością budynków może przynieść aż 5 euro w postaci wpływów z podatków. Zasada postępowania wydaje się być prosta. Albo kontynuujemy proces wydawania pieniędzy na paliwa kopalne pochodzące z importu albo inwestujemy w kompleksowe remonty mieszkań, które stworzą miejsca pracy i zaoszczędzą nasze pieniądze" - podkreśla Robson.

Kampania Renovate Europe promuje efektywność energetyczną

Renovate Europe to ogólnoeuropejska akcja, którą wspiera m.in. producent energooszczędnych materiałów budowlanych - firma Knauf Insulation. Celem akcji jest lobbowanie na rzecz regularnego podnoszenia efektywności energetycznej budynków w Europie poprzez zwiększenie wysokości składki remontowej do 3%.

Od paru miesięcy organizatorzy akcji intensyfikują swoje działania, celem dotarcia z postulatami do unijnych polityków oraz decydentów. Jednym z pierwszych kroków jest zebranie jak największej liczby podpisów pod propozycją projektu szerokiej termomodernizacji budynków oraz podnoszenia ich efektywności energetycznej. Akcję można poprzeć na stronie http://www.renovate-europe.eu/.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Knauf, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Knauf

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT