Czy Twoja firma musi mieć audyt energetyczny?

1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Czy Twoja firma musi mieć audyt energetyczny?

W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał "Ustawę o efektywności energetycznej", która dzień później została ogłoszona w internetowym Systemie Aktów Prawnych Dz. U. 2016 poz. 831. Ustawa wchodzi w życie dnia 01.10.2016. Z dniem wejścia w życie Ustawy, w prawie polskim pojawi się wymóg audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który będzie obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto podlega obowiązkowi audytu?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił którykolwiek z poniższych warunków:

  • Zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).
  • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.

Dane wskazują, że do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązanych będzie ponad 6.000 przedsiębiorstw, co w kontekście ograniczonej liczby dostępnych na rynku audytorów energetycznych może stwarzać ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w ustawowym terminie. Dlatego warto zainteresować się tematem już dziś, mówi Michał Skup, audytor energetyczny DNV GL Business Assurance.

Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Audyt energetyczny należy przeprowadzić do 1 października 2017.

źródło: DNV GL Business Assurance
zdjęcie: Fotolia, autor: eskaylim

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT