Palna izolacja dachu hali niesie ryzyko pożaru

W Polsce, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na budynki powstające w krótkim czasie, coraz częściej wznosi się hale stalowe. Tymczasem pożary takich obiektów jak ostatnio np. hala w Ostrowie Wielkopolskim pociągają za sobą ogromne straty.

Palna izolacja dachu hali niesie ryzyko pożaru

Jedynie niepalne materiały nie rozprzestrzenią pożaru i nie stwarzają zagrożenia w żadnych warunkach, nawet gdy pojawi się przypadkowy ogień. Wyroby palne natomiast - pod działaniem płomienia lub tylko wysokiej temperatury - mogą się zapalić, a tym samym stać się paliwem przyczyniającym się do rozwoju pożaru. Można łatwo sprawdzić, czy ma się do czynienia z niepalnymi, czy palnymi wyrobami budowlanymi. Wystarczy odczytać na etykiecie ich klasyfikację reakcji na ogień - euroklasę.

Materiały najbezpieczniejsze pożarowo mają oznaczenia A1. Kolejne, od A2 (także niepalne), B (bardzo ograniczony udział w pożarze), C (ograniczony lecz zauważalny udział w pożarze), D (istotny udział w pożarze), E (bardzo duży udział w pożarze) aż do F (niezbadane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych) charakteryzują wyroby o coraz większym stopniu palności. Głównym kryterium, według którego kwalifikuje się produkty do poszczególnych euroklas jest ilość i szybkość wydzielania ciepła, czyli ich efektywność jako paliwa. Klasie podstawowej (jednej spośród A1-F) towarzyszą jeszcze dwie uzupełniające:

  • w zakresie wydzielania dymu s1 (prawie bez dymu), s2 (średnia ilość i gęstość dymu) lub s3 (bardzo dużo gęstego dymu)
  • w zakresie wytwarzania płonących kropel, oznaczane odpowiednio symbolami d0 (brak płonących kropli), d1(niewiele płonących kropli) i d2 (bardzo wiele płonących kropli i cząstek).

To ważne informacje, bo pozwalają ocenić możliwość wystąpienia dodatkowych zagrożeń: dymu, który jest najczęstszą bezpośrednią przyczyną ofiar, utrudnia ewakuację i akcję ratowniczą, czy płonące krople, których skutkiem mogą być obrażenia, również przenoszenie się ognisk pożaru.

"Warto również pamiętać, że ściany i dachy budynków, określane i klasyfikowane jako "NRO - nierozprzestrzeniające ognia", w rzeczywistości mogą go rozprzestrzeniać bardzo szybko. Tak się dzieje, gdy zawierają w sobie palne materiały budowlane, a takimi są wszystkie uzyskujące klasyfikację gorszą niż euroklasa "B", czyli wyroby klas: C, D, E, F" mówi Maria Dreger, Rockwool Polska.

Przykładem niepalnej izolacji jest ta wykonana ze skalnej wełny mineralnej. Materiał ten zawdzięcza swoje właściwości surowcom mineralnym, z których powstaje - bazaltowi i gabro. Izolacja ze skalnej wełny mineralnej Rockwool nie tylko jest niepalna, ale dzięki odporności na temperatury pożarowe nawet powyżej 1000 stopni Celsjusza zwiększa odporność ogniową konstrukcji budowlanych. Ocieplone nią ściany i dachy stanowią dla ognia trudną przeszkodę.

Najbezpieczniejsze wyroby, te klasy A1, nie potrzebują dodatkowych oznaczeń dymu i płonących kropli, bo wiadomo, że paląc się, niczego takiego nie wytwarzają. Z kolei wyroby najniższych klas E, F - nie potrzebują określeń związanych z dymem, bo wiadomo, że zawsze wytwarzają go dużo.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Rockwool Polska, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Rockwool Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT