Klapy oddymiające elementem bezpieczeństwa pożarowego

Gdy w obiektach takich jak magazyny, hale produkcyjne, budynki użyteczności publicznej czy też szkoły wybucha pożar, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa znajdującym się wewnątrz ludziom oraz udrożnienie dróg ewakuacji. W tym celu stosowane są konkretne rozwiązania, do których należą również instalacje oddymiające montowane w konstrukcji dachu.

Klapy oddymiające elementem bezpieczeństwa pożarowego

W czasie pożaru, największe zagrożenie dla osób przebywających w budynku stanowi nie sam ogień, lecz toksyczne gazy i dym, powstające w wyniku procesów spalania. Mogą one oddziaływać otępiająco na organizm ludzki, a przy tym zmniejszają widoczność, co znacznie utrudnia ewakuację i przeprowadzenie akcji ratunkowej. Istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego jest więc stosowanie systemów wentylacyjnych, które pozwalają na odprowadzenie na zewnątrz szkodliwych związków, powstałych w wyniku działania ognia.

Funkcjonalność i niezawodność klap oddymiających

Stosowanie systemów wentylacyjnych umożliwia tworzenie stref wolnych od dymu, wpływając tym samym na zmniejszenie zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się w budynku. Ważnym elementem systemu wentylacyjnego są klapy oddymiające, pozwalające na obniżenie temperatury i zadymienia w pomieszczeniach oraz ułatwiające przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Zastosowanie klap znacznie ułatwia ewakuację budynku w czasie pożaru, pozwalając na utrzymanie dolnej części pomieszczeń bez dymu i toksycznych gazów. Poprzez klapy następuje również odprowadzenie ciepła, co prowadzi do "odciążenia termicznego i zapewnia ochronę konstrukcji budynku przed działaniem wysokiej temperatury. Dzięki temu spada ryzyko zawalenia się konstrukcji, w której wciąż znajdują się ludzie. Wykorzystanie klap oddymiających niweluje również szkody powstające w czasie pożaru, umożliwiając ochronę mienia znajdującego się w budynku przed działaniem gorących gazów i dymu.

Klapy oddymiające mogą być wyposażone w różne rodzaje sterowania, które umożliwiają ich sprawne otwieranie i zamykanie. Sterowanie w tego typu rozwiązaniach, w zależności od wymagań odbiorcy i specyfiki budynku, może opierać się na siłownikach o napędzie elektrycznym: łańcuchowych, trzpieniowych bądź ramieniowych lub na siłownikach pneumatycznych, tłumaczy Wojciech Kulej, Kierownik Produktu w firmie Yawal S.A, czołowym dostawcy architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Niektórzy dostawcy oferują również możliwość stosowania pojedynczych siłowników w układzie zsynchronizowanym, co daje możliwość jednoczesnego otwarcia i zamknięcia wszystkich klap. Takie rozwiązanie można znaleźć np. w klapach oddymiających Yawal. Wykonywane są one z aluminiowych profili do konstruowania okna dachowego Yawal, dodaje Kulej.

Otwarcie klap oddymiających może być sterowane ręcznie - np. poprzez naciśnięcie alarmowego przycisku oddymiania, automatycznie w skutek uruchomienia się czujnika dymowego lub zdalnie, przez urządzenia zewnętrzne. Klapy mogą być montowane zarówno pojedynczo, jak i jako element większej przeszklonej powierzchni. Klapy oddymiające instalowane są bezpośrednio do konstrukcji dachu lub na specjalnie przygotowanych do tego cokołach. Bez względu na sposób montażu podstawa klapy powinna być stabilnie przymocowana do konstrukcji dachu. Niezwykle istotną kwestią w przypadku tego typu rozwiązań jest ich niezawodność - klapy powinny się bez problemu otwierać i zamykać, gdy jest to niezbędne. Dlatego też, przy montażu, szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy. Zapewni to szczelność i odporność na zmienne warunki pogodowe.

Z punktu widzenia wykonawców, duże ułatwienie stanowi szybkość i łatwość montażu poszczególnych elementów konstrukcji klapy oddymiającej. Ograniczenie czasu niezbędnego do zamontowania klapy można uzyskać wykorzystując rozwiązania systemowe. Zastosowano je np. w klapach oddymiających Yawal - dzięki systemowym konsolom, montaż klap jest szybszy. Pozwala to również na ograniczenie problemów z dopasowaniem poszczególnych części konstrukcji, gdyż wszystkie elementy pochodzą od jednego dostawcy.

Bezpieczeństwo klap oddymiających

W przypadku klap oddymiających najważniejsze jest bezpieczeństwo. Istotne jest więc, żeby produkty posiadały odpowiednie certyfikaty techniczne. Klapy oddymiające Yawal wykorzystują certyfikowane elementy napędu i sterowania, zgodne z normą EN 12101-2, tłumaczy Agnieszka Jeznach, Dyrektor Marketingu Yawal S.A. Maksymalny kąt okna oddymiającego to 90°. Pozostałe parametry techniczne, takie jak przepuszczalność powietrza: 3 klasa, wodoszczelność w klasie E1500 (kąt nachylenia 3, 45 i 75 stopni) oraz odporność na obciążenia wiatrem w klasie C3/B3, czynią klapę oddymiającą Yawal rozwiązaniem funkcjonalnym i w pełni bezpiecznym, dodaje Agnieszka Jeznach. Klapy te występują w różnorodnych odmianach: pojedyncze, przeciwbieżne i przeciwbieżne rozwierne, co pozwala na dopasowanie ich do konstrukcji budynku i do wymagań odbiorcy.

Klapy oddymiające, poza spełnianiem swojej głównej funkcji - oddymiania wnętrz budynków w czasie pożaru, mogą być również wykorzystywane do przewietrzania i wentylacji pomieszczeń przy codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, klapy wyposażone w przepuszczające światło wypełnienie mogą spełniać funkcję oświetlenia dachowego i doświetlać pomieszczenia. Najważniejszy jednak pozostaje fakt, że przyczyniają się one do ochrony ludzkiego życia i zdrowia, a w sytuacji zagrożenia pożarem zapewniają bezpieczeństwo i dają czas na udzielenie pomocy i ewakuację.

źródło i zdjęcie: Yawal

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT