Kampania ROCKSAFE - warunki i bezpieczeństwo pracy

Akcja ROCKSAFE zaangażowała ponad połowę pracowników fabryk ROCKWOOL Polska. Prowadzona była rywalizacja w niesieniu pierwszej pomocy oraz konkurs na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała specjalną prezentację.

Kampania ROCKSAFE - warunki i bezpieczeństwo pracy

Kampania ROCKSAFE odbyła się w fabrykach firmy ROCKWOOL w dniach 12 - 23 marca 2012 r. W Cigacicach i Małkini zainteresowani wzięli udział w szkoleniach i konkursach na temat przestrzegania przepisów BHP. Akcję zorganizowano pod hasłem "Tutaj pracuję bezpiecznie". Dla urozmaicenia odbywały się pokazy sprzętu do pracy na wysokości oraz w ćwiczenia praktyczne z jego wykorzystaniem.

W ramach kampanii ROCKSAFE przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci "Moja mama, mój tata pracują bezpiecznie". Napłynęło kilkadziesiąt prac, w których dzieci z pomocą rodziców przedstawiły co rozumieją pod pojęciem bezpiecznej pracy.

Kampania dotycząca warunków i bezpieczeństwa pracy stała się okazją do podjęcia działań kontrolnych i sprawdzenia dokumentacji działowej oraz pracowniczej. Pozwoliła na przegląd warunków pracy w fabrykach ROCKWOOL, na przeprowadzenie audytu BHP oraz skontrolowanie badań lekarskich, szkoleń czy instrukcji pracy.

ROCKWOOL - od lewej: Mariusz Kiełbasa - dyrektor finansowy, Arkadiusz Konieczny - dyrektor logistyki, Łukasz Glapa - dyrektor marketingu"Kampania ROCKSAFE, prowadzona w naszych fabrykach ugruntowała zdobywaną na bieżąco wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa. Człowiek i jego zdrowie są dla nas najważniejsze. Dlatego na bieżąco, oprócz bardzo istotnej edukacji, wprowadzamy również szereg procedur i systemów pozwalających w jeszcze większym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy. Dowodem tego jest spadający procent wypadków i zdarzeń niebezpiecznych w naszych fabrykach”, wyjaśniał Andrzej Wiater, starszy specjalista ds. BHP w firmie ROCKWOOL Polska.

Kampania ROCKSAFE doskonale wpisuje się w planowane na 2012 r. wdrożenie pięciu podstawowych standardów bezpieczeństwa. Mają one zagwarantować środki zapobiegające wypadkowi w miejscu pracy, system blokad uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie się maszyn, zamknięte przestrzenie dla prac, podczas których występuje ryzyko urazu, sprzęt ochrony osobistej oraz pozwolenia specjalne na prace szczególnie niebezpieczne.

Ten wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo ludzi i zminimalizowanie zagrożeń, na które narażeni są pracownicy wynika z kompleksowego podejścia firmy ROCKWOOL do spraw odpowiedzialności społecznej. Dzięki podjętym działaniom, fabryka w Cigacicach co roku redukuje liczbę wypadków oraz wskaźnik ich ciężkości. Zakład ten znajduje się w grupie najbezpieczniejszych w koncernie ROCKWOOL.

Kampania ROCKSAFE w firmie ROCKWOOL PolskaUzyskane wyniki są efektem wdrażania pomysłów proponowanych przez samych pracowników. "Tylko w 2011 r. otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń konkretnych rozwiązań w ramach konkursu "Popraw warunki pracy sobie i innym". Im lepiej będziemy potrafili identyfikować zagrożenia i podejmować właściwe działania, tym większą mamy szansę obniżyć liczbę wypadków”, powiedział Andrzej Wiater.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL Polska, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: ROCKWOOL Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT