Docieplanie poddasza we własnym zakresie

Dobrze izolowane termicznie poddasze zapewnia znaczne zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym oraz ochronę wnętrza przed nadmiernym wzrostem temperatury w czasie letnich upałów. Dzięki temu uzyskujemy też bardzo wyraźne korzyści ekonomiczne.

Docieplanie poddasza we własnym zakresie

Można wykonać docieplenie poddasza we własnym zakresie. W jaki sposób oraz czym najlepiej izolować tę przestrzeń przedstawia firma ROCKWOOL.

Dobór izolacji termicznej i jej parametrów

Jest bardzo wiele rozwiązań różniących się parametrami. Podstawą są właściwości termoizolacyjne produktu. Przewodność cieplną oznacza się za pomocą symbolu lambda - λ. Im niższa wartość tego parametru, tym cieńsza warstwa materiału spełni swoją funkcję.

Należy zwrócić uwagę na odporność izolacji na wilgoć. Poddasze jest szczególnie narażone na kontakt z wodą. Można przyjąć, że w nowym domu pokrycie dachowe jest szczelne. W budynku już stojącym istnieje możliwość wystąpienia objawów ewentualnych błędów wykonawczych lub uszkodzeń eksploatacyjnych. Izolacja przylega bezpośrednio do konstrukcji dachowej, musi więc cechować się niską absorpcją wody. W innym przypadku narażamy się na powstawanie pleśni i grzybów.

Bardzo ważnym parametrem jest odporność na ogień. Należy stosować produkty niepalne. Klasa reakcji na ogień wyrażana jest w postaci Euroklasy od A1 do F. Klasa A1 oznacza materiał niepalny, klasa F odpowiada materiałom niesklasyfikowanym.

Kolejnym parametrem jest sprężystość izolacji, której wysoka wartość zapewni zakleszczanie się ocieplenia między krokwiami. Przeciwdziała to powstawaniu mostków termicznych i podnosi szczelność izolacji.

Z uwagi na bardzo dobre parametry, do docieplania poddaszy najczęściej stosowana jest wełna mineralna. Pracę można wykonać samodzielnie.

Docieplanie poddasza we własnym zakresie - kolejne etapy

  1. Odmierzanie płyt z wełny skalnej - ROCKWOOLPrzeprowadzamy dokładny pomiar odległości między krokwiami.
  2. Jako ocieplenie pomiędzy krokwiami wykorzystujemy wełnę w rolce, na przykład TOPROCK. Rozwijając zrolowaną płytę izolacji należy odmierzać odcinki dłuższe o około 2 cm od rozstawu w świetle miedzy krokwiami. Ich docięcie z odpowiednim naddatkiem powoduje, że nie ma konieczności dodatkowego mocowania materiału przy pomocy sznurków. Utrzymuje się on dobrze pomiędzy krokwiami. Zmniejsza się też dzięki temu ilość odpadów materiałowych.
  3. Układanie odcinków izolacji - ROCKWOOLOdcinki pierwszej warstwy ocieplenia należy starannie ułożyć pomiędzy krokwiami, zwracając szczególną uwagę na szczelne przyleganie płyt ocieplenia do siebie i do elementów konstrukcji poddasza (krokwie, jętki, kleszcze). Jeżeli w konstrukcji dachowej występuje połać dachowa typu szczelnego dla pary wodnej, (np. pełne deskowanie z papą), należy zastosować szczelinę wentylowaną grubości od 3 do 6 cm oraz zapewnić otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w kalenicy dachu lub ścianach szczytowych.
  4. Montaż stalowego rusztu - ROCKWOOLNastępny etap to montaż stalowego rusztu pod okładziny połaci i stropu pod poddaszem. Ruszt składa się z wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili nośnych okładzin (np. typu C). Standardowy rozstaw wieszaków wzdłuż krokwi wynosi 40 cm. Według zaleceń producentów okładzin, np. gipsowo-kartonowych, w zależności od rodzaju, grubości i ilości okładzin, stosuje się też inne rozstawy wieszaków. Wysuniecie wieszaków ponad płaszczyznę czołową krokwi umożliwia zamontowanie pod krokwiami (jętkami lub kleszczami) drugiej warstwy ocieplenia o dobranej wcześniej grubości. Do wieszaków przykręca się lub wkłada na wcisk profile nośne. Montuje się je prostopadle do krokwi. Profile nośne warto przed montażem wypełniać od wewnątrz paskami z wełny, co polepsza izolacyjność termiczną poddasza.
  5. Układanie drugiej warstwy ocieplenia - ROCKWOOLKolejnym krokiem jest ułożenie drugiej warstwy ocieplenia pod krokwiami, jętkami czy kleszczami oraz między profilami nośnymi okładzin. Odpowiednim produktem będzie w tym przypadku płyta ROCKWOOL SUPERROCK. W drugiej warstwie można rozprowadzić zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej.
  6. W pomieszczeniach wilgotnych o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (łazienka, kuchnia, WC), do profili nośnych okładzin należy dodatkowo zamontować paroizolację. Układa się ją na zakład i skleja ze sobą taśmą dwustronnie klejącą. Montaż prowadzi się od strony wewnętrznej poddasza - pod ociepleniem lub stalową konstrukcją okładzin. Mocowanie wykonuje się taśmą dwustronnie klejącą do spodu stalowych profili nośnych.
  7. Mocowanie okładzin połaci i stropu - ROCKWOOLOstatnim etapem docieplania poddasza we własnym zakresie jest przykręcenie okładzin połaci i stropu nad poddaszem. Okładziny poddasza przykręca się wkrętami do profili nośnych. Rozstaw wkrętów podają producenci okładzin. Najczęściej nie powinien być on większy niż 25-35 cm. Okładziny montuje się tak, by ich dłuższe krawędzie były prostopadłe do rusztu. Połączenia okładzin wzdłuż krótszych boków należy w sąsiednich rzędach okładzin przesunąć o minimum jedną odległość miedzy profilami pionowymi. Połączenia poprzeczne wykonuje się zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie ułożenia płyt eliminuje powstawanie łączeń krzyżowych (miejsce styku 4 okładzin) i zapewnia zwiększenie sztywności zabudowy poddasza.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: ROCKWOOL

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT