Moda na domy z dachem płaskim

W architekturze domów jednorodzinnych co pewien czas pojawiają się nowe trendy w wyglądzie bryły budynku i obecnie można zauważyć powrót do popularnych niegdyś prostych form zwieńczonych dachem płaskim. Ten rodzaj konstrukcji spotykany jest głównie w rejonach miejskich z intensywną zabudową, gdyż pozwala między innymi na pozyskanie dodatkowej powierzchni zewnętrznej z możliwością wykorzystania jej na cele rekreacyjne. Jednak zastosowanie takiej formy zabudowy może podlegać ograniczeniom ze względu na lokalne przepisy urbanistyczne, jak i wynikające z regionalnych warunków klimatycznych.

Moda na domy z dachem płaskim

Dach płaski vs spadzisty

Formalnie za dachy płaskie uznaje się zwieńczenia budynków o nachyleniu nie większym niż 12o czyli ok. 20%, ale najczęściej takie pokrycia układane są ze spadkiem 3-5 %. W efekcie dach taki obserwowany z poziomu gruntu staje się niewidoczny, a jego powierzchnia jest bezpieczna i wygodna do poruszania się osób.

Utworzenie spadku odbywa się na powierzchni konstrukcji stropowej najwyżej kondygnacji, dzięki temu pomieszczenia najwyższego piętra uzyskują płaskie przykrycie o pełnej wysokości na całej powierzchni, co zapewnia wygodę użytkowania i dużą swobodę w racjonalnej aranżacji wnętrz.

Dach plaski kryty papą. fot. budujemydom.pl
Dach plaski kryty papą. fot. budujemydom.pl

Jednak problemy użytkowe z płaskiego dachu może przysparzać sposób odprowadzenia wód opadowych, a przede wszystkim potencjalna konieczność usuwania grubych warstw śniegu, które mogą powodować nadmierne obciążenie konstrukcji dachowej.

Z kolei dachy spadziste przykrywające popularne poddasza użytkowe, przyczyniają się często do utworzenia pomieszczeń II kategorii kłopotliwych w użytkowaniu i wyposażeniu.

Budowa konstrukcji dachu skośnego na budynku mieszkalnym. fot. Grupa Burkietowicz
Budowa konstrukcji dachu skośnego na budynku mieszkalnym. fot. Grupa Burkietowicz

Historycznie pomieszczenia na poddaszach wykorzystywane były głównie jako gospodarcze (suszarnie, składy), a do celów mieszkaniowych przeznaczano je po adaptacji w starym domu, gdy nie było możliwości powiększenia powierzchni mieszkalnej w inny sposób.

Wykorzystanie takiego poddasza na cele mieszkaniowe stwarza bowiem wiele problemów związanych np. z utrudnioną wentylacją pomieszczeń, doświetlenia światłem naturalnym jak i potencjalnym zagrożeniem zawilgoceniem spowodowanym m.in. kondesacją pary wodnej czy przeciekami, a skosy dachowe utrudniają swobodne poruszanie się na całej powierzchni.

Jednak wybór formy dachu uzależniony jest od miejscowych regulacji prawnych jak i warunków klimatycznych.

Wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zawiera zapisy o dopuszczalnej formie dachów na nowych budynkach, które określają czy dopuszczalna jest budowa domów z dachem płaskim, a w przypadku dachów spadzistych, o jakich kątach nachylenia połaci, a nawet rodzaju pokrycia. 

Również w wydawanych indywidualnie warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) może pojawić się zapis dopuszczający jedynie budynki z dachem spadzistym. Oprócz tych ograniczeń unormowanych lokalnymi przepisami dość problematyczne będzie postawienie takiego domu w rejonach ze znacznymi opadami śniegu.

Przykład ekstremalnego oblodzenia systemu rynnowego dachu spadzistego. fot. june66 / pixabay.com
Przykład ekstremalnego oblodzenia systemu rynnowego lukarny z dachem spadzistym. fot. june66 / pixabay.com

Utrzymująca się na dachu gruba pokrywa śnieżna okresowo rozmrażana i zamrażana stanowi dość znaczne obciążenie dla konstrukcji dachowej, utrudnia odprowadzenie wody w okresie roztopów sprzyja tworzeniu się niebezpiecznych sopli w przypadku orynnowania zewnętrznego.

Konstrukcje nośne dla dachów płaskich

Dachy płaskie mają najczęściej monolityczna konstrukcję żelbetową lub utworzoną z prefabrykowanych płyt otworowych, ale może też tworzyć ją płyta gęstożebrowa wykonywana na budowie. Na takiej powierzchni musi zostać utworzony spadek umożliwiający samoczynny spływ wody.

Strop ostatniej kondygnacji z Płyt Stropowych Strunobetonowych SPK. fot. stropy.pl/Konbet
Strop ostatniej kondygnacji z Płyt Stropowych Strunobetonowych SPK. fot. stropy.pl/Konbet

Zależnie od wielkości dachu i planowanego systemu odwodnienia ukształtowane nachylenie powinno być nie mniejsze niż 3 % i formowane jest jako dwustronne bądź „na kopertę”, skierowane na zewnątrz lub do środka budynku. Na tym etapie budowy istotne jest również wybór sposoby użytkowania, pokrycia i ocieplenia dachu.

W przypadku utworzenia na dachu powierzchni użytkowej w postaci „dachu odwróconego” nachylenia powierzchni jak i jej ukształtowanie dostosowane do planowanego systemu odwodnienia powinny być uformowane w warstwie stopowej w postaci  np. korytka krawędziowe czy odpływów do odprowadzenia wewnętrznego wody opadowej.

Natomiast przy zastosowaniu tradycyjnego pokrycia z warstwą ociepleniową przykrytą powłoką hydroizolacyjną, do formowania nachylenia powierzchni można użyć zestawu skośnych termoizolacyjnych płyt styropianowych.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przenikalność cieplna dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi nie może być większa niż 0,15 W/m2xK , co odpowiada grubości wymaganego ocieplenia na poziomie 20-25 cm zależnie od parametrów użytego materiału.

Tradycyjny układ warstw pokryciowych na dachu płaskim, gdzie izolacja cieplna osłonięta jest powłoką hydroizolacyjną ma istotną wadę - zasadnicza ochrona przeciwwodna, najczęściej w postaci papy nawierzchniowej narażone jest na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych jak i na uszkodzenia mechaniczne.

Wymaga też przeprowadzania okresowej renowacji odnawiającej powłokę bitumiczną. Oczywiście nie można takiego pokrycia wykorzystywać użytkowo, a prace konserwacyjne trzeba prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności.

Termoizolacja dachu płaskiego odwróconego dedykowanym styropianem lub płytami XPS. fot. Termo Organika
Termoizolacja dachu płaskiego odwróconego dedykowanym styropianem lub płytami XPS. fot. Termo Organika

W nowych domach pokrycia dachów płaskich wykonuje się głównie w technologii „dachu odwróconego” polegającej na odwrotnej kolejności ułożenia warstw pokryciowych w porównaniu z metodą tradycyjną. W efekcie odpowiedzialna za szczelność dachu powłoka hydroizolacyjna umieszczana jest bezpośrednio na konstrukcji, a na niej kładzione ocieplenie i warstwa dociskowa lub użytkowa.

Dach odwrócony - tzw. zielony. fot. Tomasz Rybarczyk
Dach odwrócony - tzw. zielony. fot Tomasz Rybarczyk

Rozwiązanie takie niezwykle skutecznie chroni izolację przeciwwodną przed uszkodzeniem czy starzeniem się, a odporne na wodę ocieplenie zapewnia dobrą ochronę przed stratami energii. Taki system pokrycia dachu płaskiego wymaga utworzenia obramowania w postaci murku - attyki, która zapobiega rozjeżdżaniu się warstw czy podrywaniu ich przez wiatr.

Odwodnienie dachu - z attyką czy bez?

Wybór formy obramowania dachu płaskiego uzależniony jest od planowanego sposobu odwodnienia jego powierzchni. W budynku zwieńczonych dachem o niewielkim spadku na zewnątrz i tradycyjnym układzie warstw termo- i hydroizolacyjnych, wzdłuż jego krawędzi tworzony jest wąski okap lub ozdobny gzyms, który pozwala na osadzenie tam rynien.

System odwodnienia dachu płaskiego z widocznym przejściem przez attykę i rurami schowanymi w warstwie ocieplenia elewacji. fot. Galeco dla budujemydom.pl
System odwodnienia dachu płaskiego z widocznym przejściem przez attykę i rurami schowanymi w warstwie ocieplenia elewacji. fot. Galeco dla budujemydom.pl

Funkcjonalnie, takie odwodnienie nie różni się od systemu instalowanego na dachach spadzistych, a rynny podłączane są do zewnętrznych rur spustowych. Stosowane niekiedy schowanie tych rur w warstwie ocieplenia nie jest dobrym rozwiązaniem, choć zabezpiecza je przed zamarzaniem.

Jednak wzdłuż linii ich zamontowania powstaje mostek cieplny, a w razie uszkodzenia konieczne będzie wycięcie pasa w ociepleniu, a ewentualne przecieki mogą wnikać pod elewację. Przy takiej formie orynnowania nie trzeba instalować odwodnienia awaryjnego, gdyż w razie niedrożności odpływu, woda przeleje się przez brzegi rynien.

Przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego konieczne będzie tworzenie opaski wysuniętego ponad dach. Tworzy ją murek - attyka, która chroni warstwy dachowe przed oderwaniem czy zsunięciem, uniemożliwia spływ wody po elewacji, a w przypadku dachów użytkowych pełni funkcję barierki ochronnej.

Zależnie od sposobu wykorzystania i wielkości powierzchni dachu, spływ wody opadowej może odbywać się dzięki nachyleniu podłoża w stronę krawędzi lub też do jego środka.

Przy odprowadzeniu wody na zewnątrz obrysu dachu, podstawa attyki pozwala na utworzenie rynny wewnętrznej dzięki odpowiednio ukształtowanym i uszczelnionym obróbkom blacharskim.

W miejscach przewidzianych do zamontowania rur spustowych instalowane są specjalne kosze z wyprowadzeniem przechodzącym przez otwór w attyce i połączone z zewnętrznymi rurami spustowymi. Jako odwodnienie awaryjne montowane są dodatkowe przelotki, ale o podwyższonym poziomie odprowadzenia wody i wyprowadzone przez attykę z wylotem w formie rzygaczy.

Odwodnienie podciśnieniowe dachu

Duże powierzchnie dachu wymagają zapewnienia intensywnego odprowadzenia wód opadowych przez wewnętrzne rury spustowe. Jego funkcjonowanie możliwe jest dzięki zjawisku zasyfonownia układu rur odprowadzających, w których przepływ odbywa się cyklicznie, a siłę ssącą tworzy strumień wody płynący całym przekrojem rury dzięki wstępnemu zmagazynowaniu w poziomym odcinku orurowania.

Wpust dachowy Ecoguss do odprowadzenia wody opadowej. fot. Kessel
Wpust dachowy Ecoguss do odprowadzenia wody opadowej. fot. Kessel

Duża prędkość przepływu zapobiega zapychaniu się odpływów, a także zapewnia samoczyszczanie ścianek orurowania. Sterowanie napełnianiem odpływu odbywa się przez odpowiednie wpusty dachowe dostosowane do konkretnych warstw pokryciowych dachu.

 

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcia: Grupa Burkietowicz, Kessel, budujemydom.pl, Termo Organika, Kessel, Tomasz Rybarczyk, june66 / pixabay.com, stropy.pl/Konbet, Galeco dla budujemydom.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT