Jak ocieplić strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym?

O stropach, które oddzielają ogrzewane pomieszczenia od chłodnych garaży, piwnic czy parkingów, można powiedzieć, że posiadają dwie oblicza. Z jednej strony, w wielu budynkach pozostają one niedostatecznie ocieplone ze względu na wcześniejsze, mniej rygorystyczne normy, co prowadzi do znaczących strat cieplnych. Z drugiej strony, stanowią one stosunkowo prosty do docieplenia element, nawet w starszych budynkach.

Jak ocieplić strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym?

Termoizolacja stropów – wymagania

Obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności termicznej stropów nad przestrzeniami nieogrzewanymi lub zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi określone zostały w znowelizowanych Warunkach Technicznych w 2017 roku.

Oznacza to, że wprowadzone wówczas zapisy dotyczące tego typu przegród, pomimo kolejnych dwóch aktualizacji rozporządzenia w 2019 i 2021 roku, pozostają niezmienione po dziś dzień.

W przypadku stropów oddzielających zimne pomieszczenia od części użytkowych czy mieszkalnych o temperaturze wnętrz równej lub wyższej 16°C, dopuszczalna wartość współczynnika przenikania Umax wynosi 0,25 W/m2K.

Warto w tym miejscu zauważyć, że są to wyraźnie mniej surowe wymagania, niż w przypadku ścian zewnętrznych (Umax = 0,20 W/m2K) oraz dachów (Umax = 0,15 W/m2K).

Jednocześnie wiele budynków wzniesionych w ubiegłym wieku lub na początku obecnego stulecia, nie spełnia nawet tych obecnych, niezbyt rygorystycznych norm, ponieważ w latach ich wznoszenia obowiązywały jeszcze lżejsze normy. To przekłada się niekiedy na znaczne straty ciepła i niższą efektywność systemów grzewczych.

Zdaniem ekspertów, nie warto bagatelizować kwestii ocieplania piwnic i garaży – zarówno w dużych budynkach użyteczności publicznej i obiektach wielorodzinnych, jak i domach jednorodzinnych,

Znamy przypadki, gdzie straty ciepła z pomieszczeń nad częścią nieogrzewaną wynoszą nawet 20% strat ciepła z całego budynku – mówi Łukasz Kondracki, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska.

Praktyka i doświadczenia z inwestycji w termomodernizację pokazują jednak, że stropy oddzielające zimne piwnice, garaże czy parkingi kryją duży potencjał dla oszczędności oraz poprawy komfortu termicznego, akustycznego i bezpieczeństwa pożarowego, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i niedużym skomplikowaniu prac, także w późniejszych etapach życia obiektu – dodaje.

Uwaga na mostki termiczne oraz wilgoć

Identycznie, jak w przypadku przegród zewnętrznych budynku, głównym wyzwaniem przy ocieplaniu stropów jest maksymalne ograniczenie wpływu mostków termicznych. Ma to znaczenie zarówno w kontekście minimalizacji samych strat ciepła i kosztów ogrzewania, jak i potencjalnych problemów z wilgocią.

Para wodna, która skrapla się (kondensuje) na wychłodzonych powierzchniach przegród, prowadzi do miejscowych zawilgoceń, co w konsekwencji sprzyja rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni, a także degradacji warstw wykończeniowych i samej przegrody.

Ważnym aspektem wpływającym na wybór konkretnego rozwiązania izolacyjnego jest też planowany sposób wykończenia powierzchni sufitu, a także ilość i ułożenie podwieszonych pod stropem instalacji, np. kanalizacyjnych, grzewczych czy wentylacyjnych.

Typową technologią ocieplenia stropu żelbetowego lub gęstożebrowego jest metoda lekka mokra z wykorzystaniem elastycznych płyt z wełny kamiennej, montowanych od spodu.

Jako materiał naturalny i nieorganiczny, wełna umożliwia swobodny przepływ pary wodnej przez przegrodę, jednocześnie pozostając odporną na wilgoć oraz korozję biologiczną. Dodajmy do tego niską przewodność cieplną oraz wysoką elastyczność, która ułatwia uzyskanie szczelnej warstwy izolacyjnej nawet przy nierównych powierzchniach, bez efektu mostków termicznych. Z reguły, jeśli wełna kamienna spełnia jedynie rolę izolatora cieplnego stropów zimnych, jej minimalna grubość waha się w granicach 8-15 cm, zależnie od pomieszczenia – wyjaśnia Łukasz Kondracki.

Izolacja stropu – wskazówki wykonawcze

Ocieplanie stropów piwnic czy garaży nie należy do szczególnie wymagających czy czasochłonnych robót, lecz warto pamiętać o pewnych dobrych praktykach. Po pierwsze, prace najlepiej rozpocząć od odpowiedniego przygotowania podłoża, zwłaszcza w przypadku nowych stropów betonowych, które oddają jeszcze wilgoć resztkową.

Przy docieplaniu starszego obiektu zwróćmy zaś uwagę na wszelkie zabrudzenia, plamy olejowe itp. Jeśli przyczepność danego podłoża wzbudza pewne wątpliwości, powinniśmy zagruntować je odpowiednią emulsją gruntującą.

Samą termoizolację można montować do powierzchni stropu przy pomocy łączników mechanicznych, aczkolwiek metoda ta zwiększa ryzyko powstawania mostków termicznych.

Z drugiej strony dostępne są na rynku technologie, dzięki którym możemy uniknąć stosowania tego typu elementów czy specjalnych rusztów wzmacniających lub dodatkowych zapraw i siatek zbrojących.

W tym celu możemy wykorzystać płyty lamelowe, których włókna ułożone prostopadle do ocieplanej powierzchni zapewniają nie tylko większą przyczepność, ale pozwalają też na eleganckie wykończenie powierzchni.

Osobom zainteresowanym poprawą standardu termicznego, akustycznego, ogniochronnego i estetycznego stropów nad garażami i piwnicami rekomendujemy płyty PAROC CGL 20cy, które przykleja się bezpośrednio do podłoża, a następnie maluje metodą natryskową. Specjalna powłoka krzemianowa i fazowane krawędzie płyt ułatwiają i przyspieszają montaż izolacji, ukrywając wszelkie drobne nierówności powierzchni oraz tworząc gotowy podkład dla warstwy wykończeniowej – wymienia Łukasz Kondracki.

Inną ciekawą opcją są także płyty PAROC CGS 1tb, pokryte fabrycznie warstwą welonu szklanego w eleganckim, czarnym kolorze – dodaje.

Niezależnie od wybranej technologii, płyty z wełny kamiennej przyklejamy "na mijankę", metodą grzebieniową, w dwóch postępujących po sobie etapach. Najpierw gładką stroną pacy szpachlujemy płyty klejem, po czym za pomocą pacy zębatej równomiernie nanosimy i rozprowadzamy zaprawę po całej powierzchni płyty.


źródło i zdjęcia: PAROC

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT