Samozamykacze drzwiowe – jakie dają korzyści?

Jedną z podstawowych zalet, jakie daje wyposażenie drzwi wejściowych w samozamykacz, jest komfort dla użytkowników. Co jeszcze można zyskać, stosując samozamykacze w drzwiach do budynków firm i instytucji?

Samozamykacze drzwiowe – jakie dają korzyści?

Kwestię samozamykaczy w budynkach firmowych i użytku publicznego porusza się najczęściej w kontekście planowania systemu ochrony przeciwpożarowej. Chociaż istnieje co najmniej kilka interpretacji tego aspektu w różnych aktach prawnych, najczęściej przytacza się ustęp 6. z paragrafu 240.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*.

Brzmi on następująco:

Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.

Powyższy fragment można interpretować jako zobowiązanie inwestorów do wyposażania drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w samozamykacze. Dotyczy to w szczególności dużych budynków użyteczności publicznej, które są odwiedzane każdego dnia przez wiele osób. W tym przypadku są one wymagane, jednak zaleca się ich stosowanie również w innych sytuacjach.

Wiele samozamykaczy, które spełniają wszystkie aktualne normy, można znaleźć w ofercie ASSA ABLOY – m.in. samozamykacze z mechanizmem zębatkowym Rack & Pinion i samozamykacze z mechanizmem krzywkowym Cam-Motion.

Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania, które pozostają niemal zupełnie bez wpływu na estetykę skrzydła drzwiowego, takie jak samozamykacze podłogowe czy samozamykacze ukryte. W przypadku tych drugich istotne jest też to, że mała liczba widocznych elementów obniża ryzyko zniszczenia elementu podczas aktu wandalizmu.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, na pierwszy rzut oka instalacja samozamykaczy to działanie ukierunkowane na zwiększenie komfortu osób korzystających z drzwi. W dłuższej perspektywie okazuje się jednak, że niesie to za sobą bardziej wymierne korzyści – wyszczególniliśmy je poniżej.

Zabezpieczenie przed niepowołanymi osobami

Zastosowanie samozamykacza znacznie ogranicza możliwość dostania się do środka osób, które nie mają odpowiednich uprawnień.

Skrzydło samoczynnie zamknie się bowiem po każdej wchodzącej osobie – niezależnie od tego, czy będzie ona pamiętać o manualnym zamknięciu drzwi, czy też nie. W duecie z odpowiednim zamkiem może przysłużyć się do zwiększenia bezpieczeństwa budynku.

Uszczelnienie termiczne budynku

Ciepło uciekające na zewnątrz przez mostki termiczne i nieszczelną stolarkę to bolączka wielu inwestorów.

Chociaż uszczelnienie termiczne to proces składający się z wielu działań, montaż samozamykacza na pewno pomoże ograniczyć straty ciepła generowane przez częste otwieranie drzwi zimą – np. w dużych firmach zatrudniających wielu pracowników albo urzędach czy instytucjach, które każdego dnia odwiedzają setki petentów.

To zatem dobry początek, jeśli celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, a tym samym – obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Ułatwienie dla niepełnosprawnych

Drzwi z mechanizmem manualnego otwierania i zamykania to jedna z barier architektonicznych, która utrudnia korzystanie z budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszających się o kulach, czy na wózku inwalidzkim.

Montaż samozamykacza – wraz z wdrożeniem innych działań, takich jak instalacja podjazdów czy odpowiednio zaprojektowanych toalet – pomoże stworzyć przestrzeń dostosowaną do potrzeb wszystkich odwiedzających budynek.

Samozamykacz ułatwi dostęp osobom dysponującym niewielką siłą, np. dzieciom lub starszym. Dzięki temu zostaje zmniejszony opór podczas otwierania i zamykania drzwi, a zatem jest to znacznie prostsze, niż ma to miejsce w standardowej sytuacji.

Z tego powodu zaleca się stosowanie tego rozwiązania m.in. w przedszkolach i szkołach, a także szpitalach i przychodniach POZ.

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem dobiegającym z zewnątrz to temat znajomy inwestorom, głównie tym działającym na terenie dużych ośrodków miejskich. Chcąc zapewnić optymalny komfort osobom znajdującym się wewnątrz – urzędnikom, petentom, klientom czy pracownikom – warto zainwestować w samozamykacz.

W jaki sposób to akcesorium drzwiowe przyczynia się do wzmocnienia izolacji akustycznej budynku? Przede wszystkim zapobiega niedokładnemu zamykaniu drzwi w pośpiechu, co mogłoby skutkować nieustannym dobieganiem do środka hałasu z zewnątrz.

Dodatkowo powolne zamykanie skrzydła uniemożliwia trzaskanie drzwiami – zamykają się cicho niezależnie od nakładu użytej do tego siły.

Stawiając na drzwi z samozamykaczem, inwestor nie tylko spełni wymagania techniczne dla budynków firmowych i użytku publicznego, ale również zwiększy komfort osób korzystających z nich.

Ta subiektywna korzyść nie jest zresztą jedyna. Odpowiednio dobrany samozamykacz przysłuży się również izolacji termicznej i akustycznej budynku.

* https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020750690


źródło i zdjęcia: Donimet

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT