Znaczenie regularnego serwisu drzwi przeciwpożarowych

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach komercyjnych nie może ograniczać się wyłącznie do instalacji rozwiązań zgodnych z wymaganiami norm prawnych. Użyte elementy takie jak np. drzwi przeciwpożarowe wymagają późniejszych regularnych kontroli i  konserwacji. Co warto wiedzieć na ten temat?

Znaczenie regularnego serwisu drzwi przeciwpożarowych

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

Budynki komercyjne, podobnie jak te użyteczności publicznej, muszą spełniać bardzo konkretne normy przeciwpożarowe wymagane prawnie.

Poprzeczka jest postawiona przed inwestorami dość wysoko, ale równie wysoka jest stawka w przypadku obiektu, który każdego dnia odwiedza kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób.

Chociaż kwestię ochrony przeciwpożarowej budynków komercyjnych omawia kilka aktów prawnych, najwięcej informacji można znaleźć w dwóch z nich, a mianowicie w:

Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*,
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów**.

W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych najważniejsze przepisy skupiają się na następujących aspektach:

  • drzwi obrotowe i podnoszone nie powinny wchodzić w skład systemu ochrony przeciwpożarowej,
  • jeśli szacunkowa liczba ewakuowanych osób przekracza 300, drzwi muszą być wyposażone w listwę przeciwpaniczną. Umożliwi to ich manualne otwarcie nawet w sytuacji, gdy zamek zostanie zamknięty po wykryciu pożaru,
  • dopuszczalna klasa ogniowa drzwi powinna zawierać się w przedziale od EI 30 do EI 120 i stanowić połowę odporności ogniowej ściany, na której zostały osadzone,
  • drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w certyfikowane urządzenia samozamykające, po których zamknięciu ogień nie będzie przedostawać się do kolejnych pomieszczeń,
  • należy też pamiętać o właściwym rozmieszczeniu drzwi przeciwpożarowych we wszystkich pomieszczeniach, w których mogą znajdować się ludzie wymagający ewakuacji.

Z powyższych aktów prawnych – a dokładnie z Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – wynika również obowiązek regularnego przeprowadzania przeglądów serwisowych elementów systemu przeciwpożarowego raz w roku.

Drzwi przeciwpożarowe zaliczają się właśnie do tej grupy.

* https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

** https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

Wybór producenta drzwi przeciwpożarowych

Standardowo odpowiedzialność za regularne przeprowadzanie przeglądu serwisowego drzwi przeciwpożarowych spoczywa na właścicielu budynku, a w przypadku dużych kompleksów komercyjnych – zwykle na ich zarządcach.

To duża odpowiedzialność obarczona poważnymi konsekwencjami w przypadku niedopełnienia obowiązków nałożonych przez prawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Ryzyko wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości może okazać niższe, jeśli część obowiązków serwisowych zostanie scedowana na zaufany podmiot – np. producenta drzwi przeciwpożarowych znajdujących się w budynku.

Taką dodatkową usługę oferuje firma ASSA ABLOY. Jest ona skierowana do osób, które zakupiły produkty z segmentu oddzieleń przeciwpożarowych, drzwi specjalistycznych oraz opcjonalnego wyposażenia do nich.

Zarówno potrzebę wykonania serwisu, jak i konieczność naprawienia już wykrytej awarii można zgłosić online lub kontaktując się telefonicznie z centrum obsługi klienta. Czas oczekiwania na realizację usługi jest zwykle dość krótki.

Dzięki wieloletniej praktyce i śledzeniu najaktualniejszych przepisów przeciwpożarowych firma zapewnia wysoką jakość usług oraz pewność, że przegląd zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. Nie trzeba więc martwić się tym, czy budynek na pewno spełnia odpowiednie wymagania i zapewnia bezpieczeństwo korzystającym z niego osobom.

Drzwi przeciwpożarowe ASSA ABLOY

Aby móc skorzystać z przeglądu serwisowego drzwi przeciwpożarowych przeprowadzonego przez ASSA ABLOY, konieczne jest zastosowanie w budynku komercyjnym drzwi tego producenta. Oferta modeli przeciwpożarowych zawiera szeroką gamę produktów marki Mercor Doors.

Dobrym wyborem mogą okazać się m.in. drzwi stalowe techniczne płaszczowe, które występują w kilku wariantach: bez odporności ogniowej lub jako drzwi przeciwpożarowe EI30, EI60, a nawet EI120 wg PN-EN 13501-2:2016.

Dysponują certyfikatami poświadczającymi posiadanie odpowiednich właściwości użytkowych, m.in. w odniesieniu do ognioodporności i dymoszczelności, co potwierdzają badania przeprowadzone w certyfikowanych jednostkach badawczych.

Są one wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych, których grubość może wynosić 0,75 lub 1,25 mm w zależności od indywidualnych potrzeb inwestora. Właściwości przeciwpożarowe dopełniają zastosowane uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM i pęczniejąca, która zapobiega przedostawaniu się dymu do chronionego pomieszczenia.

Producent zapewnia możliwość dowolnego spersonalizowania zamówienia. Drzwi mogą zostać dodatkowo zabezpieczone przed korozją, wzmocnione w kontekście ochrony przeciwwłamaniowej, a także wyposażone w dodatkowe akcesoria zwiększające bezpieczeństwo, jak np. samozamykacze czy systemy kontroli dostępu.

Personalizacji podlega nawet sam wygląd skrzydła i ościeżnicy, które mogą zostać pomalowane na dowolny kolor z palety RAL.

Wybierając drzwi przeciwpożarowe ASSA ABLOY, możesz skorzystać z usługi polegającej na ich corocznym serwisowaniu zgodnie z wymaganiami prawnymi.

W ten sposób nie tylko zyskasz wysokiej jakości stolarkę otworową, ale też nie będziesz martwić się tym, czy na pewno spełnia niezbędne normy oraz, czy bez problemu przejdzie coroczne przeglądy.


źródło i zdjęcia: Donimet

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT