Dobierz odpowiedni wentylator z Vents Group

Wentylator dobieramy adekwatnie do długości kanału wentylacyjnego przebiegającego w poziomie.

Dobierz odpowiedni wentylator z Vents Group

Rodzaje wentylatorów

Wentylatory osiowe - tego typu wentylatory dopuszczalne są przy długościach kanałów od 1.0 do maks. 1,5 mb (wysoka wydajność w m3/h przy stosunkowo niskich parametrów sprężu tj. zdolności przetłaczania powietrza w poziomie).

Wentylatory kanałowe - jeżeli powietrze będzie przetłaczane na odległości większe niż 1,5 m, niezbędne jest zastosowanie wentylatorów o podwyższonym parametrze sprężania czyli wentylatorów kanałowych o konstrukcji turbinowej - odśrodkowej. Ten typ wentylatorów swoim kształtem przypomina gruszkę lub fragment kanału, zaś kierunek jego działania zależny jest od kierunku montażu w kanale wentylacyjnym - może wywiewać lub nawiewać.

Jak określić wydajności wentylatora w m3/h

  • Po pierwsze - musimy znać rodzaj wentylowanego pomieszczenia (kuchnia, łazienka, garderoba, sypialnia...), gdyż ma to wpływ na ustalenie tabelarycznej wartości krotności wymiany powietrza w danym pomieszczeniu.
  • Po drugie - podajemy objętość (kubaturę) wentylowanego powietrza w m3.

Obliczeń dokonujemy mnożąc: długość x szerokość x wysokość pomieszczenia wyrażoną w metrach.

Wyliczenia parametrów wentylatora dokonujemy mnożąc tabelaryczną wartość zalecanej krotności wymiany powietrza przez wyliczoną kubaturę powietrza. Otrzymujemy minimalna, wymaganą wydajność wentylatora w m3/h dla tego układu wentylacyjnego.

źródło i zdjęcie: Vents Group

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT