Unia Europejska zachęci do picia kranówki

Nowe europejskie regulacje mają poprawić jakość wody pitnej i zwiększyć dostęp do niej w miejscach publicznych. Komisja Europejska zaproponowała zmienione przepisy w tej kwestii.

Unia Europejska zachęci do picia kranówki

Przepisy mają wzmocnić pozycję konsumentów wobec dostawców. Będą oni  zobowiązani do udzielania bardziej dokładnych i zrozumiałych informacji na temat zużycia wody, struktury kosztów oraz ceny za litr. Ma to umożliwić porównanie np. z cenami wody butelkowanej. Nowe przepisy mają też przyczynić się do ochrony środowiska, zmniejszając wykorzystanie plastiku i ograniczając emisję gazów cieplarnianych.

Gwarancja dostępu do bezpiecznej wody do picia jest jedną z zasad europejskiego filaru praw socjalnych, przyjętego podczas szczytu w Göteborgu jesienią zeszłego roku, podkreślił w czwartek Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jyrki Katainen, komisarz ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności dodał, że nowe rozwiązania zmierzają w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, zachęcając kraje członkowskie do efektywnego wykorzystania wody pitnej. Chodzi o ograniczenie zużycia energii i strat wody. Nowe przepisy mają też wzmocnić pozycję konsumentów i skłonić ich do najbardziej pro-środowiskowych rozwiązań, takich jak picie wody z kranu, powiedział Katainen.

Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do zwiększenia dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, co oznacza np. instalowanie poidełek w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych na temat jakości wody i dostęp do wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej.

Spadek spożycia wody butelkowanej ma przyczynić się do zaoszczędzenia 600 mln euro rocznie. Dzięki "większemu zaufaniu" do wody z kranu będzie można ograniczyć zanieczyszczenie wód plastikowymi butelkami, co jest jednym z zadań unijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych.

Inna istotną zmianą w prawodawstwie będzie zapewnienie łatwego i przyjaznego dla użytkownika dostępu - w tym online - do informacji o jakości wody pitnej oraz o zaopatrzeniu w wodę na danym obszarze mieszkalnym, co pomoże zwiększyć zaufanie do wody z kranu. Szacuje się, że nowe przepisy pozwolą obniżyć potencjalne zagrożenia zdrowia związane z wodą pitną z 4 proc. do poniżej 1 proc. KE zdecydowała się też przyspieszyć prace nad standaryzacją, dzięki której https://budownictwob2b.pl/instalacje na całym rynku wewnętrznym UE, takie jak rury i zbiorniki, nie będą zanieczyszczały wody pitnej.

KE podkreśla, że jej inicjatywa legislacyjna jest w dużej mierze wynikiem ogólnoeuropejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”, przedłożonej pod koniec 2013 r. W ramach tej inicjatywy na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków zebrano ponad półtora miliona podpisów. Była to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która uzyskała wymaganą liczbę podpisów.

Warto zauważyć, że w porównaniu z innymi częściami świata Europejczycy mają dostęp do wody pitnej bardzo dobrej jakości i podlega ona stałemu monitoringowi. Jest to wynikiem przepisów unijnych od dawna chroniących Europejczyków, Komisja pragnie dopilnować, aby jakość ta utrzymała się w perspektywie długoterminowej. Przepisy, których aktualizację proponuje dziś KE, poprawią jakość i bezpieczeństwo wody, ponieważ przewidują dodanie nowych i nowo powstających zanieczyszczeń do wykazu kryteriów określania bezpieczeństwa wody (np. bakterii Legionella i chloranów). Nowe przepisy uwzględniają najnowszą wiedzę naukową i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

źródło: Portalkomunalny.pl
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT