Program „ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim” i dofinansowanie na kotły SAS

1.03.2017 r. w życie wszedł Program „ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany starego kotła na urządzenie nowoczesne i niskoemisyjne. Dofinansowaniu podlegają kotły minimum klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, które nie posiadają rusztu awaryjnego ani elementów pozwalających na jego montaż. Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać wynosi 4000 zł.

Program „ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim” i dofinansowanie na kotły SAS

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz faktury potwierdzające wykonanie inwestycji. Dokumenty będą przyjmowane od 1 marca 2017 r. do wyczerpania puli przeznaczonej na realizację Programu, która wynosi 2 500 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat Programu „ZORZA” dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach: http://www.wfos.com.pl w zakładce – Ograniczenie niskiej emisji – OZE.

Kotły SAS spełniające wymagania Programu „ZORZA”: SAS BIO EFEKT, SAS BIO SOLID, SAS EFEKT, SAS SOLID

źródło i zdjęcia: ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS


Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT