Systemy kominowe - metalowe czy z tworzywa sztucznego?

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju techniki grzewczej, której efektem jest opracowanie m.in. urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. Zasada ich funkcjonowania oparta jest na zjawisku wymiany ciepła i jego odzysku pomiędzy spalinami a powietrzem dostarczanym do spalania.

Systemy kominowe - metalowe czy z tworzywa sztucznego?

Nowoczesne urządzenia tego typu charakteryzują się wysoką sprawnością, skutkującą znacznym obniżeniem strat cieplnych. Jednak wysokie koszty montażu i zakupu dedykowanych do tych urządzeń grzewczych systemów kominowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, skłoniły do prób zastosowania do tego celu tworzyw sztucznych. Zaletą ich jest niższa cena w stosunku do odpowiedników ze stali nierdzewnej (ale tylko w średnicach poniżej 110 mm) jak też łatwość montażu. Istotna wada to niestety niska odporność temperaturowa.

Z zapisów polskiego Prawa budowlanego nie wynika jednoznacznie, czy stosowanie elementów kominowych wykonanych z tworzyw sztucznych jest dopuszczalne. Mimo to na naszym rynku można znaleźć systemy kominowe z tworzyw sztucznych, które są sprzedawane jako element wyposażenia urządzenia grzewczego. Według producentów tych urządzeń argumentem wskazującym na przydatność tworzyw sztucznych w instalacjach kominowych są niskie temperatury spalin, jakie gwarantują nowoczesne jednostki grzewcze.

Należy jednak podkreślić, że w komorze spalania następuje proces, któremu zawsze towarzyszy bardzo wysoka temperatura. Występujące z różnym nasileniem pożary systemów kominowych z tworzywa sztucznego to argument do podjęcia w szczególności przez środowiska branży kominiarskiej wnikliwej analizy stosowanych do produkcji systemów kominowych tworzyw sztucznych.

Przeprowadzone w ośrodkach naukowo-badawczych w kraju analizy z zastosowaniem materiału najczęściej stosowanego do tego rodzaju instalacji (polipropylen PP) wykazały, że wraz z upływem czasu przy deklarowanej przez producentów tego rodzaju instalacji bezpiecznej temperaturze pracy, wynoszącej 120-150°C , w strukturze materiałów z tworzyw sztucznych powstają nieodwracalne zmiany. Są one przyczyną degradacji materiału, obniżania bezpiecznej granicy termicznego uplastycznienia, a w strukturze elementów systemu kominowego powstają pęknięcia i rozwarstwienia.

Pierwszą oznaką występujących defektów jest zmiana barwy materiału. W przypadku materiałów przeźroczystych i białych następuje żółknięcie. Badania przeprowadzone na kilku próbkach materiału pochodzących od różnych producentów wykazały, że zmiany zachodzące w strukturze zachodzą już po około dwóch miesiącach pracy a więc w trakcie zaledwie części występującego w Polsce okresu grzewczego. Zastosowanie systemów kominowych wykonanych z polipropylenu lub modyfikowanego polipropylenu jako kanałów rozdzielczych bądź wewnętrznych przewodów systemów koncentrycznych może więc stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa podczas normalnej eksploatacji.

Reasumując powyższe stwierdzenia należy podkreślić, że stosowanie tworzyw sztucznych jako materiałów do budowy systemów kominowych niesie za sobą istotne zagrożenia. Występujące w stosowanym materiale procesy starzenia mogą doprowadzić do szeregu zmian w strukturze elementów systemu odprowadzania spalin, powodując powstawanie niezwykle groźnych nieszczelności, skutkujących przedostawaniem się spalin np. do pomieszczeń mieszkalnych.
Stwierdzenie, że tworzywa sztuczne to rozwiązanie nowoczesne i przyszłościowe jest tylko w części prawdziwe.

Podstawowym bowiem zadaniem każdego systemu kominowego jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Fakt, że zainstalowane w nowoczesnych jednostkach grzewczych systemy zabezpieczeń powinny zapewnić bezpieczne funkcjonowanie instalacji nie jest wystarczającym argumentem. Podobnie powszechna opinia o dopuszczeniu do stosowaniu instalacji z tworzywa sztucznego w wielu krajach europejskich. Nie podaje się tu jednak rygorystycznych przepisów i licznych ograniczeń, które tam zostały wprowadzone a w Polsce nie obowiązują.

źródło i zdjęcia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT