Transformatory Green T.HE zgodne z wymaganiami rozporządzenia komisji europejskiej nr 548/2014

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 548/2014 odnośnie wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku transformatorów rozdzielczych i elektroenergetycznych o minimalnej mocy znamionowej wynoszącej 1 kVA wykorzystywanych w sieciach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 50 Hz lub do zastosowań przemysłowych.

Transformatory Green T.HE zgodne z wymaganiami rozporządzenia komisji europejskiej nr 548/2014

W związku z powyższym, po 1 lipca 2015, wszystkie wprowadzane do obrotu transformatory elektroenergetyczne średniej mocy muszą spełniać wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych wartości strat obciążeniowych (Pk) i strat stanu jałowego (Po) określone w tabeli.

Pełna treść ropozrządzenia dostępna jest pod linkiem poniżej:

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 548.2014 (PDF)

Legrand Polska, jako producent transformatorów suchych żywicznych potwierdza, iż transformatory serii Green T.HE w pełni spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu.

Oferta transformatorów Legrand Polska dostępnych od dnia 1 lipca 2015 będzie kształtowała się następująco:

  • Green TH.E AoAk -Reg. 548   
  • Green TH.E AoBk -Reg. 548

Z aktualnej oferty zostają wycofane następujące serie transformatorów:

  • TTA-RES - RL
  • TTA-RES - NL  
  • TTA-RES - XC  

Pełna treść oświadczenia Legrand Polska zawierająca między innymi numery katalogowe i dane techniczne transformatorów Green T.HE spełniających wymagania rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem:

Oświadczenie Legrand-Reg.548 (PDF)


źródło i zdjęcia: Legrand

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT