Wyniki finansowe Grodno SA za I-II kwartał roku obrotowego 2015/2016

Grodno zajmuje dominującą pozycję na rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych, co przekłada się na osiągane wyniki finansowe. I półrocze roku obrotowego 2015/2016 firma zakończyła rekordowym wzrostem przychodów o 41% rdr i ponad 70% poprawą zysku. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, w tym poszerzania sieci sprzedaży i oferty asortymentowej.

Wyniki finansowe Grodno SA za I-II kwartał roku obrotowego 2015/2016

Grodno - dwucyfrowy wzrost sprzedaży

Przychody ze sprzedaży rosną z kwartału na kwartał. W II kwartale roku obrotowego 2015/2016 Grodno odnotowało sprzedaż na poziomie 80,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Narastająco w I półroczu br. spółka odnotowała 147,6 mln zł przychodów wobec 104,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 41% rdr. To efekt rozbudowy sieci sprzedaży oraz dywersyfikacji oferty produktowej w perspektywicznych segmentach rynku.

Grodno - skokowy wzrost zysków

W II kwartale bieżącego roku obrotowego spółka osiągnęła 1,7 mln zł zysku operacyjnego, tj. 22% wzrostu rdr. Marża EBIT w tym okresie wyniosła 2,1%. Narastająco spółka wygenerowała 2,6 mln zł EBIT, co oznacza wzrost o 38% rdr. Marża w tym okresie wyniosła 1,75%. Zysk netto w II kwartale br. obrotowego wzrósł o 37% rdr do poziomu 1,17 mln zł. Narastająco zysk netto w I półroczu roku obrotowego 2015/2016 wyniósł 1,7 mln zł, co oznacza wzrost o 71% w stosunku do I półrocza roku obrotowego 2014/2015.

Rozwój sieci sprzedaży i asortymentu. Cel - w pierwszej trójce w branży

Spółka stale inwestuje w rozwój sieci i asortymentu. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce w branży. W kwietniu br. dzięki emisji akcji spółka pozyskała 4,8 mln zł na inwestycje. W I półroczu bieżącego roku obrotowego firma uruchomiła dwa własne punkty sprzedaży oraz jeden franczyzowy. Do końca marca 2016 r. firma planuje uruchomić kolejnych 5 punktów w województwach małopolskim, śląskim i lubuskim. Ponadto spółka zmodernizowała i rozbudowała oddział w Częstochowie oraz przygotowuje się do rozbudowy hali magazynowej w Małopolu, gdzie przeprowadzono już pierwsze prace inwestycyjne. Na koniec I półrocza bieżącego roku obrotowego, tj. do 31.09.2015 r. Grodno dysponowało asortymentem 24 tys. artykułów. Do końca 2016 r. asortyment wzrośnie do 35 tys. pozycji. W omawianym okresie największą sprzedaż na poziomie 75,3 mln zł spółka odnotowała w segmencie wykonawców usług, tj. instalatorów oraz firm wykonujących instalacje elektryczne (50,9% udziału w sprzedaży). Sprzedaż w segmencie dystrybucyjnym wyniosła 30,6 mln zł (20,7% udziału w sprzedaży). Znaczące pozycje zajęły także sprzedaż do obiektów wielkopowierzchniowych - 19,4 mln zł (13,1% udziału w sprzedaży) oraz do przemysłu - 15,4 mln zł (10,4% udziału w sprzedaży firmy).

Debiut Grodno SA na Giełdzie Papierów Wartościowych zgodnie z założeniami

9 października br. Grodno zadebiutowało na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiutowi nie towarzyszyła emisja akcji. Debiut na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to realizacja kolejnego celu strategicznego spółki. Status spółki notowanej na GPW świadczy o dojrzałości naszej firmy. Jestem przekonany, że sprostamy wyzwaniom inwestorów i będziemy dalej rozwijali firmę, budując wartość dla akcjonariuszy, podkreśla Prezes Jurczak.

Prognoza finansowa w realizacji

Wyniki finansowe I półrocza br. obrotowego są zgodne z naszymi założeniami. II półrocze powinno przynieść umocnienie przewagi konkurencyjnej spółki w branży i przyśpieszenie realizacji prognoz, mówi Prezes Grodna.

Zarząd optymistycznie ocenia koniunkturę w branży i podtrzymuje prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016. Wypracowany w ostatnim roku potencjał biznesowy ma przełożyć się na 22,7% wzrost przychodów do poziomu 292 mln zł na koniec roku obrotowego 2015/2016. Zarząd prognozuje także 36% wzrost EBITDA do poziomu 17,5 mln zł. Zysk operacyjny na koniec 2015/2016 roku ma wzrosnąć do poziomu 13,5 mln zł, tj. o 52,4% rdr, a zysk netto ma wynieść 9,7 mln zł. Na koniec roku obrotowego 2015/2016 rentowność operacyjna spółki ma wynieść 4,6%, a rentowność netto powinna wzrosnąć do 3,3%.

źródło: Grodno SA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT