Prace legislacyjne dotyczące OZE

Koalicja 36 organizacji gospodarczych i społecznych przyjęła wspólne stanowisko w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz zwróciła uwagę na brak przejrzystości w systemie stanowienia prawa dotyczącego OZE.

Prace legislacyjne dotyczące OZE

Odwołując się do najnowszej koncepcji projektu ustawy o OZE z września 2013 r. koalicja organizacji stwierdza, że jest to krok wstecz we wdrożeniu prawa UE w Polsce w stosunku do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki z października 2012 r. oraz zaprzepaszczenie 3 lat pracy. Zaproponowany we wrześniu system wsparcia oparty na aukcjach na energię z OZE podniesie znacznie ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczącym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 r. i wzrostem ryzyka niezrealizowania celu.

Organizacje odnoszą się krytycznie zarówno do próby ograniczenia szans rozwoju dla bardziej zrównoważonych środowiskowo technologii OZE i mniejszych podmiotów na rynku OZE oraz marginalizowania energetyki prosumenckiej, jak i do kolejnej próby wydłużenia okresu wysokiego wsparcia dla technologii współspalania biomasy z węglem. W przypadku uchwalenia ustawy o OZE w wersji wrześniowej spodziewać się można pogłębianie w Polsce trendu dominacji korporacji energetycznych kosztem pozostałych uczestników rynku.


Próba pozbawienia uzgodnionego wcześniej wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz zmniejszanie szans rozwoju małych instalacji jest poważnym ciosem w budowanie zaufania obywateli do państwa.

Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że ważą się losy nie tyle systemu wsparcia, ale też przyszłego modelu energetyki odnawialnej w Polsce i ostrzegają przed negatywnymi skutki dla rynku OZE, rynku pracy, przemysłu i rozwoju regionalnego. Wzywają m.in. do zwiększenie społecznej kontroli nad pracami nad ustawą i przejrzystego włączenia w prace legislacyjne ekspertów, powrotu do koncepcji ustawy z października 2012 r. oraz przyjęcia przez rząd oficjalnego harmonogramu prac gwarantującego skierowanie w br. do Sejmu ustawy, która zapewni zrównoważony rozwój OZE.

Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronach: www.zpfeo.org.pl, www.portpc.pl , www.spiug.pl.

źródło: PORT PC

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT