Polsko-Ukraińska współpraca w zakresie OZE

W kampusie głównym Politechniki Kijowskiej ("KPI"), został odsłonięty pomnik wybitnego polskiego chemika i fizyka prof. Wojciecha Świętosławskiego oraz zaprezentowano Polsko-Ukraińskie Centrum OZE, które powstanie do końca 2013 r. na tej uczelni.

Polsko-Ukraińska współpraca w zakresie OZE

W uroczystościach, które miały miejsce 30 sierpnia 2013 r., wzięli udział Wicepremier Ukrainy Pan Kostiantyn Gryszczenko, rektor Politechniki Kijowskiej Pan Mychajło Zgurowski, Ambasador RP na Ukrainie Pan Henryk Litwin oraz delegacja władz Politechniki Warszawskiej z jej rektorem, Panem prof. Janem Szmidtem na czele.

W składzie polskiej delegacji uczestniczącej w odsłonięciu pomnika byli także: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Janusz Fuksa, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Absolwentów KPI, prof. Henryk Szewczuk, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Kijowie, Adam Roczek, wiceprezes Zarządu Głównego AZS oraz Bartłomiej Korpak, sekretarz generalny AZS. Obecne było liczne grono profesorów i młodzieży KPI i innych kijowskich uczelni oraz przedstawiciele środowisk polonijnych.

Po odsłonięciu pomnika odbyło się na Politechnice Kijowskiej polsko-ukraińskie sympozjum "Wojciech Świętosławski - człowiek, który połączył Polskę i Ukrainę".

Pomnik powstał z inicjatywy profesora Michaiła Zgurowskiego, rektora Politechniki Kijowskiej (b. ministra nauki i oświaty Ukrainy), przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i Stowarzyszenia Absolwentów "KPI".

Prof. Świętosławski był absolwentem Politechniki Kijowskiej, a następnie rektorem Politechniki Warszawskiej, senatorem oraz ministrem wyznań i oświecenia publicznego II RP. Jest symbolem bliskich więzi między uczonymi polskimi i ukraińskimi. Późniejszy autor wielu wybitnych odkryć i opracowań w dziedzinie chemii fizycznej, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla, był jednym z kilkunastu polskich wychowanków Politechniki Kijowskiej w okresie przed pierwsza wojną światową.

Prezentacja Polsko-Ukraińskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

W tym samym dniu, na terenie Politechniki Kijowskiej, odbyła się prezentacja Polsko-Ukraińskiego Centrum Doskonalenia OZE i Efektywności Energetycznej, które powstanie do końca br. na Wydziale Elektroenergetyki i Automatyzacji KPI. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach "Małego Grantu" Ambasady RP w Kijowie.

Głównym celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania wspólnego silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, który będzie prowadził światowej jakości badania i wdrożenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu na uczelni powstanie pierwszy na Ukrainie tego rodzaju polsko-ukraiński ośrodek, przeznaczony do wsparcia ukraińskiej nauki w rozwoju OZE przy pomocy transferu polskiej wiedzy i technologii. Centrum stanowić będzie także punkt wyjściowy do aktywizacji współpracy w tym sektorze pomiędzy Politechniką Kijowską a polskimi uczelniami.

Prezentację Centrum przeprowadzili dziekan Wydziału Elektroenergetyki i Automatyzacji Ołeksandr Jandulskij, kierownik katedry OZE Wydziału Stepan Kudria oraz koordynator projektu z polskiej strony i kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz.

Otwarcie Centrum planowane jest na przełom 2013 i 2014 r.

źródło i zdjęcie: Ambasada Rzeczypospolitej w Kijowe

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT