Inteligentne systemy równoważenia instalacji

Celem każdej instalacji grzewczej jest zapewnienie komfortowego klimatu wewnątrz pomieszczeń przy jak najmniejszych kosztach eksploatacji i inwestycji. Nie zawsze jednak efekt końcowy prac hydraulicznych zapewnia właściwe funkcjonowanie instalacji, dlatego konieczne jest jej odpowiednie równoważenie.

Inteligentne systemy równoważenia instalacji

Każda typowa i poprawnie zaprojektowana instalacja grzewcza składa się z różnych, wzajemnie oddziałujących na siebie elementów. Wśród nich należy wymienić źródło ciepła (kotłownie, miejskie systemy ciepłownicze, węzły cieplne), system rozprowadzania (rury, armatura, pompy), odbiornik ciepła oraz, coraz częściej, nowoczesne systemy sterowania.


Do zapewnienia właściwych warunków pracy tych elementów potrzebna jest ich właściwa regulacja. W tym przypadku potrzebne jest właśnie równoważenie instalacji hydraulicznych, które ma za zadanie zapewnienie odbiornikom końcowym przepływów wyliczonych przez projektanta. Zapewnia to idealną pracę instalacji, ogranicza nadmierne zużycie energii oraz eliminuje szumy w instalacji. Efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych zaworów równoważących.

Równoważenie instalacji zapewnia się poprzez zamontowanie zaworów balansowych statycznych lub dynamicznych oferowanych przez firmę ZETKAMA. Zawory statyczne pełnią funkcję ograniczników przepływu medium w instalacji, co podczas zmiany obciążenia pracy układu, takich jak wzrost lub spadek ciśnienia, skutkuje zmianą przepływu w instalacji. Rozwiązanie to idealnie spełnia swoją rolę w układach zmiennoprzepływowych np. ogrzewaniu grzejnikowym. Firma ZETKAMA dysponuje również urządzeniami pomiarowymi do nastawy tychże zaworów, mówi Grzegorz Dyl, inżynier sprzedaży Zetkama S.A.

Zachowanie równowagi w instalacji hydraulicznej uzyskujemy natomiast dzięki zastosowaniu dynamicznych zaworów balansowych. Jest to grupa zaworów z wbudowanym regulatorem przepływu, którego zadaniem jest niwelowanie wahań ciśnienia w układzie i utrzymanie stałego przepływu. Dzięki takiej konstrukcji przepływ w instalacji jest stały i niezależny od zmian ciśnienia. Zastosowanie zaworów balansowych dynamicznych pozwala wyeliminować czasochłonną i kosztowną regulację instalacji. Należy tylko ustawić zaprojektowany przepływ na zaworze i instalacja jest już gotowa do pracy.

Zrównoważona oszczędność

Wybór odpowiednich zaworów równoważących stanowi nie tylko czynnik proekologiczny za sprawą ograniczenia zużycia energii na ogrzewanie, ale przynosi również wymierne oszczędności. Zastosowanie zaworów dynamicznych pozwala na skrócenie czasu trwania inwestycji poprzez prosty montaż i brak czasochłonnej regulacji. Kolejnym czynnikiem pozwalającym na oszczędności jest także zmniejszona liczba zamontowanych zaworów. Wystarczy zamontować je tylko przy odbiornikach końcowych, eliminując tym samym zawory na odgałęzieniach i pionach.

Duże znaczenie ma także dokładność przepływu, która wynosi ± 5% wartości, natomiast w przypadku zaworów statycznych jest to około ± 15 %.  Zawory balansowe dynamiczne ZETKAMA zapewniając stały przepływ niezależny od ciśnienia eliminują zjawisko nadprzepływu oraz podprzepływu w instalacji, dzięki czemu chronią także pompy pracujące w układzie, dodaje Grzegorz Dyl z ZETKAMA S.A.

Dynamiczne zawory równoważące zapewniają równowagę układu nawet kiedy pracuje on z minimalnym obciążeniem. Ma to olbrzymie znaczenie w dużych budynkach biurowo-handlowych, w których inwestor nie zdążył jeszcze wynająć całej powierzchni i nie ma potrzeby jej ogrzewania.

Prostota i funkcjonalność

Najlepsi producenci dynamicznych zaworów posiadają w swojej ofercie szeroki wybór produktów, w zależności od ich przeznaczenia. Są to zarówno zawory przeznaczone do regulacji przepływu i temperatury oraz zawory, których zadaniem jest tylko regulacja dynamiczna przepływu. Zawory dynamiczne ZETKAMA dostępne są w średnicach od DN 15 do DN 900. Minimalna różnica ciśnień wymagana do poprawnej pracy zaworu to 16 kPa.

Bardzo ważnym argumentem ułatwiającym montaż, konserwację oraz pracę zaworów jest technologia wymiennych wkładów. Bazą zaworu jest korpus, do którego możemy zamontować różne wkłady, w zależności od funkcji jakie mają pełnić. Technologia ta pozwala nam także na dokładne przepłukanie instalacji przed jej uruchomieniem, poprzez zamontowanie samych korpusów. Wymienne wkłady pozwalają także na szybką wymianę elementów w razie ewentualnej awarii, w takich przypadkach wymiany wymaga tylko wkład, a nie cały zawór.

Zasadę działania dynamicznych zaworów wysokiej klasy można opisać na przykładzie zaworów balansowych typu Green. Zawór ten pełni 3 funkcje: reguluje temperaturę poprzez siłownik, automatycznie równoważy oraz reguluje przepływ, niezależnie od zmian ciśnienia. Zasadę działania tego zaworu można opisać jako dwa zawory w jednym. Pierwszy zawór reguluje różnice ciśnień w drugim zaworze, dzięki membranie,  na którą działa sprężyna. Drugi zawór stanowi skalibrowane urządzenie ze zmiennym przelotem regulowanym przez siłownik, tłumaczy Grzegorz Dyl z ZETKAMA S.A.

Tego typu zawory mają zastosowanie w wielu urządzeniach, w których ważne jest automatyczne równoważenie oraz regulacja temperatury.  Są to m.in. klimakonwektory, centrale wentylacyjne czy belki chłodzące.

Równoważenie instalacji hydraulicznej poprzez zastosowanie dynamicznych zaworów równoważących oferowanych przez Zetkama S.A. cieszy się coraz większą popularnością w instalacjach największych obiektów budowlanych. Produkty te znalazły zastosowanie w takich obiektach jak: Stadion Olimpijski w Pekinie tzw. "Ptasie Gniazdo", Lotnisko Główne w Dubaju, Kings College w Londynie, a oprócz nich wiele biurowców, szpitali i budynków użyteczności publicznej na całym świecie.

Zastosowanie inteligentnych systemów zaworów do równoważenia instalacji hydraulicznych stanowi obecnie najlepszą metodę na zapewnienie optymalnej pracy instalacji, poprzez zapewnienie wymaganej temperatury wewnętrznej przy jak najmniejszych kosztach zużycia energii.

źródło i zdjęcie: ZETKAMA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT