Zmiany na Liście ZUM - poczekaj na pompę ciepła z Keymark!

Ostatnie zmiany w programie "Czyste Powietrze" spowodowały tymczasowe skrócenie Listy ZUM, co wywołało pewne zamieszanie. Od 14 czerwca wiele urządzeń, w tym popularne pompy ciepła, musiało przejść ponowną weryfikację, aby uzyskać certyfikat HP Keymark - znak jakości uznawany w całej Europie.

Zmiany na Liście ZUM - poczekaj na pompę ciepła z Keymark!

- Po 14 czerwca Lista ZUM jest mocno ograniczona. Ta chwilowa zmiana wynika z kwestii proceduralnych. Pompy ciepła wielu uznanych producentów, które na przestrzeni lat - dzięki wysokiej jakości i wydajności - zdobyły zaufanie Polaków, muszą zostać ponownie wpisane na Listę ZUM. Podstawą będzie certyfikat HP Keymark - wskazuje Wioletta Walczak, inżynier wsparcia projektowego w Stiebel Eltron.

- Zapewnienie efektywnego źródła ciepła to kluczowe wyzwanie, jakie stoi przed nami w trudnych czasach. To decyzja na wiele lat, więc warto podjąć ją świadomie, w oparciu o szeroki wybór urządzeń. Żeby móc z niego korzystać warto poczekać na aktualizację listy ZUM, która na ten moment została odchudzona o ponad 90%. Następnie decydując się na konkretną markę, przede wszystkim zwróćmy uwagę na efektywność i jakość jej produktów oraz na doświadczenie producenta. Stiebel Eltron od prawie 50 lat rozwija technologię pomp ciepła. Stawiamy zawsze na pierwszym miejscu komfort i zadowolenie klienta. Efektem końcowym jest przede wszystkim ciepło w budynku, jak również niskie rachunki,niski poziom hałasu, a także kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji. Istotną rolę odgrywa również szeroka sieć serwisowa w całej Polsce - kończy Adam Korpalski.

Keymark - rozpowszechniony system certyfikacji

W Europie funkcjonuje kilka sposobów potwierdzania jakości i efektywności pomp ciepła. Jednym z nich, obok EHPA Q i Eurovent, jest certyfikat Heat Pump (HP) Keymark. Keymark to dobrowolny znak jakości, który potwierdza zgodność badanego produktu z europejskimi normami.

Został wprowadzony w interesie konsumentów, na podstawie rekomendacji Rady Europejskiej. HP Keymark został opracowany przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) - organizacje zarejestrowane w Brukseli, których członkiem jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

HP Keymark jest bliźniaczym systemem do Solar Keymark, który od lat jest uznawany przez polskich producentów paneli fotowoltaicznych.

- Keymark można śmiało porównać do innych typów znaków jakości. Na przykład wybierając produkty spożywcze często kierujemy się wskazaniem określającym ich pochodzenie, mając dzięki temu pewność, że zostały wytworzone w danym regionie i w ustalony sposób. Przyznanie danego znaku warunkowane jest spełnieniem określonych wymogów jakościowych - mówi Adam Korpalski, menedżer ds. marketingu w Stiebel Eltron.

Podobnie jest z certyfikatami HP Keymark. Prawa do znaku posiadają europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC, a wydają go jedynie autoryzowane jednostki, oceniające dany produkt, jako niezależna strona trzecia.

Cały proces oceny opiera się na normach: ISO17065 odnoszącej się do przebiegu procesu certyfikacji, ISO17025 dotyczącej metod testowania urządzenia oraz ISO17021 regulującej kwestie inspekcji.

Protokół testowy w systemie certyfikacji HP Keymark

System certyfikacji HP Keymark opiera się na protokole testowym obejmującym pomiar kluczowego współczynnika efektywności pomp ciepła, tj. COP. By zaliczyć test, poddawane badaniu pompy muszą udowodnić swoją deklarowaną efektywność we wszystkich rodzajach klimatu.

Jeżeli wynik pomiaru mieści się w dopuszczonych granicach, to dane urządzenie uzyskuje certyfikat. Co niezwykle istotne, producent nie ma wpływu na to, kiedy i jakie konkretnie urządzenie poddawane jest badaniu, o czym losowo i bez uprzedzenia decyduje instytut.

Producent deklaruje wartości na etykiecie energetycznej we wszystkich punktach pracy, a w ramach procedury dla każdego klimatu mierzone są dwa lub trzy z nich. Ich wybór odbywa się poprzez losowanie. Jeśli zbadane wartości nie odbiegają o więcej niż 8 procent od wskazanych w karcie produktu, to pozostałe zadeklarowane w niej dane są akceptowane - wyjaśnia Wioletta Walczak.

W innym przypadku następuje dokładna analiza wszystkich punktów COP w danym klimacie i dla różnych zastosowań temperaturowych. Taka metodologia testowania sprawia, że użytkownicy otrzymują rzetelne potwierdzenie wydajności urządzeń wyrażone klasą energetyczną (A+, A++, A+++).

- Co więcej, certyfikacja HP Keymark zakłada badanie nie tylko samych urządzeń, lecz także miejsca ich produkcji. Badane są wyliczenia dla COP, SCOP i ciepłej wody użytkowej, a także sprawdzane jest, czy główne komponenty pompy pozostały niezmienione. To sprawia, że HP Keymark pozostaje klarownym dowodem na wydajność urządzenia - mówi Adam Korpalski.

- Z rozmów wśród przedstawicieli branży wynika zgodna opinia, że nierozsądnym jest podważanie wiarygodności sprawdzonego od lat unijnego systemu certyfikacji i wykluczenie HP Keymark z regulaminu listy ZUM. Nagła zamiana przepisów może doprowadzić do załamania rynku oraz dużej niepewności zarówno wśród klientów, instalatorów, jaki producentów pomp ciepła - podsumowuje Wioletta Walczak.

Co znajdziemy w obecnym regulaminie Listy ZUM?

Dla porównania - urządzenia badane w laboratoriach, jak zakłada obecny regulamin Listy ZUM, wysyłane są samodzielnie przez producentów. Istnieje ryzyko, że producent może oddać do badań egzemplarz o zmienionej charakterystyce pracy i na tej podstawie uzyskać lepsze parametry.

Następnie korzystając z możliwości wprowadzenia na listę różnych urządzeń tego samego podtypu, robiąc badanie jedynie dla jednego z nich, można wprowadzić na Listę ZUM cztery inne urządzenia, wyposażone w zupełnie inne podzespoły.

Jedynym warunkiem jest, by moc wprowadzanych urządzeń nie różniła się o więcej niż o 50 proc., w porównaniu do pierwotnie przekazanego do badania. W odróżnieniu od HP Keymark, w przyjętym sposobie badania nie jest weryfikowana w sposób ciągły jakość produkcji pomp ciepła.

Źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT