Wielkie pompy głębinowe dla Meksyku

Grupa KSB, producent pomp i zaworów, dostarczy dla jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Meksyku 20 zestawów potężnych pomp głębinowych o wartości kilku milionów euro.

Wielkie pompy głębinowe dla Meksyku

KSB wyprodukuje największe w historii firmy, zatapialne pompy motorowe, o mocy 1150 kW i masie całkowitej 15 ton. Pompy są obecnie budowane w niemieckiej fabryce w Halle. Każda z nich będzie mogła przepompować 2000 litrów wody na sekundę i na wysokość prawie 44 metrów.

Eksperci KSB, przy pomocy analiz CFD (Computational Fluid Dynamics - obliczeniowa mechanika płynów) i badań modelowych, opracowali hydraulicznie optymalną konstrukcję pomp głębinowych, stanowiącą jednocześnie kompromis w zakresie kosztów budowy urządzeń.

Na wysokości 2200 m n.p.m. powstaje w Meksyku przepompownia ścieków i wód opadowych, której ukończenie przewidziane jest na 2012 r. Nadużywanie rezerw wód gruntowych w metropolii zamieszkiwanej przez ponad 20 mln mieszkańców spowodowało poważne osiadanie podłoża, na którym znajduje się miasto. Oznacza to poważne zakłócenia w gospodarce wodno-ściekowej spowodowane, występującym w wielu kanałach, brakiem spadku koniecznego dla przepływu wody.

Ponadto w mieście występują, powtarzające się od maja do września, podtopienia i powodzie będące skutkiem złego systemu odwodnienia i niezwykle obfitych opadów deszczu. Władze miasta Meksyk zdecydowały się zatem na przeprowadzenie w ciągu najbliższych lat dużych inwestycji dla utworzenia nowych instalacji kanalizacyjnych i przepompowni.

Dla otrzymania przez Grupę KSB kontraktu na dostawę wielkich pomp głębinowych dla Meksyku bardzo istotna była możliwość zapewnienia krótkiego terminu realizacji, od sześciu do dziesięciu miesięcy. Na tę decyzję wpłynęły również pozytywne informacje dotyczące udziału w poprzednim dużym projekcie "La Caldera", gdzie firma KSB dostarczyła 24 pompy głębinowe dla instalacji ściekowej.

źródło i zdjęcie: KSB

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT