Ceny energii elektrycznej i ciepła w ubiegłym roku

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane zawierające średnie ceny ciepła oraz energii elektrycznej w 2010 r. Z wyliczeń URE wynika, że w ubiegłym roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 195,32 zł za MWh.

Ceny energii elektrycznej i ciepła w ubiegłym roku

Przy obliczaniu średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2010 r. uwzględniono sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2010 rok, zdaniem URE wyglądały następująco:

  • opalanych paliwami węglowymi wyniosła 34,52 zł/GJ,
  • opalanych paliwami gazowymi wyniosła 60,46 zł/GJ,
  • opalanych olejem opałowym wyniosła 70,42 zł/GJ,
  • stanowiących odnawialne źródła energii wyniosła 38,58 zł/GJ.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za rok 2010, zdaniem URE, przedstawiały się tak:

  • opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW wyniosła 187,74 zł/MWh,
  • opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy wyniosła 243,59 zł/MWh,
  • innej niż wymieniona w poprzednich punktach wyniosła 190,47 zł/MWh.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT