Konferencja "Podstawy zasilania budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych w energię elektryczną"

Tematyka konferencji, która odbędzie się 15 marca br. skierowana jest do projektantów i wykonawców z branży elektroenergetyki. Mogą wziąć w niej udział również zarządcy nieruchomości, którzy odpowiadają za stan instalacji elektrycznych w zarządzanych obiektach oraz osoby nadzorujące poprawność wykonania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Konferencja "Podstawy zasilania budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych w energię elektryczną"

Podczas konferencji "Podstawy zasilania budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych w energię elektryczną" w kilku sesjach zostaną omówione zagadnienia związane między innymi z wymaganiami technicznymi dotyczącymi projektowania, budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w świetle obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Priorytetowo zostaną potraktowane kwestie zmieniających się uregulowań prawnych, dotyczących przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną, a także prac normalizacyjnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych.

Osobny blok tematyczny zostanie poświęcony źródłom zasilania budynków użyteczności publicznej oraz zasadom ich doboru i szacowania mocy zapotrzebowanej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z ochroną przeciwpożarową w budynkach i wymaganiom w tym zakresie oraz sposobom prawidłowego wykonania ochrony odgromowej w obiekcie w świetle najnowszych norm. W kolejnych blokach tematycznych zostaną omówione zagadnienia związane ze sterowaniem urządzeniami z wykorzystaniem sieci informatycznych oraz kompensacją mocy biernej.

Konferencja odbędzie się 15 marca br. od godz. 9:00 w Warszawie, hotel Start "Felix" w Warszawie. Koszt udziału w konferencji - 100 zł brutto, dla prenumeratorów "elektro.info" cena 70 zł brutto.

Program konferencji:

 • 9:00 - 9:30 - Rejestracja uczestników
 • 9:30 - 9:40 - Przywitanie uczestników
 • 9:40 - 10:05 - Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późn. zmianami] - Mirosław Giera
 • 10:05 - 10:30 - Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną - Tomasz Zdziarski
 • 10:30 - 10:55 - Źródła zasilania budynków użyteczności publicznej oraz zasady ich doboru. Zasady szacowania mocy zapotrzebowanej - Julian Wiatr
 • 10:55 - 11:10 - Przerwa na kawę
 • 11:10 - 11:35 - Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - Andrzej Boczkowski
 • 11:35 - 12:00 - Prezentacja
 • 12:00 - 12:25 - Wymagania w zakresie ochrony ppoż. w zakresie budynków użyteczności publicznej - Edward Skiepko
 • 12:25 - 12:50 - Prezentacja
 • 12:50 - 13:05 - Przerwa na kawę
 • 13:05 - 13:30 - Prezentacja
 • 13:30 - 13:55 - Ochrona odgromowa budynków użyteczności publicznej - Andrzej Sowa
 • 13:55 - 14:20 - Sterowanie urządzeniami z wykorzystaniem sieci informatycznych - Paweł Piotrowski
 • 14:20 - 14:55 - Kompensacja mocy biernej - Leszek Bożek
 • 15:00 - 16:00 - Panel dyskusyjny.

źródło i zdjęcie: elektro.info.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT