Geo-Klimat - niskie koszty eksploatacji budynku

Geo-Klimat to unikatowy system wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny zapewniający wyjątkowo niskie koszty eksploatacyjne budynku. System wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny GEO-KLIMAT jest nowatorskim opatentowanym rozwiązaniem, służącym do ultra-energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej.

Geo-Klimat - niskie koszty eksploatacji budynku
System Geo-Klimat zapewnia jednocześnie wentylację, klimatyzację, ogrzewanie oraz najniższe koszty eksploatacyjne budynku.

System Geo-Klimat w szczególności znajduje zastosowanie w takich obiektach jak:

 • sale gimnastyczne i hale widowiskowo - sportowe,
 • pawilony handlowe i usługowe,
 • teatry i kina,
 • sale biurowe i konferencyjne,
 • restauracje,
 • hale produkcyjne o niskiej charakterystyce zapotrzebowania na ciepło,
 • zakłady przetwórcze z niezbędnym układem chłodniczym (przetwórstwo spożywcze).

Obiekt w którym ma być zastosowany system Geo-Klimat powinien charakteryzować się:

 • dobrą izolacyjnością przegród zewnętrznych,
 • niewielkim wpływem mostków cieplnych,
 • skuteczną ochroną przed nagrzewaniem od promieniowania słonecznego,
 • wysoką szczelnością pneumatyczną na poziome n50= 1 (konieczne jest wykonanie próby szczelności budynku).

Funkcje systemu Geo-Klimat:

 • wentylacja
 • ogrzewanie nadmuchowe
 • chłodzenie w lecie
 • nawilżanie naturalne i wtórne (opcja)

Układ Geo-Klimat składa się z:

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła PROVENT-GEO służy do ogrzewania powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym. Energia cieplna z powietrza zużytego bądź pozyskanego za pośrednictwem GWC służy do zasilania powietrznej pompy ciepła centrali GEO-VENT lub GEO-VENT MAX. Gruntowy wymiennik ciepła stanowi dolne źródło zasilające system wentylacyjny i grzewczy obiektu. Ponieważ cała energia potrzebna na cele grzewcze (dla zadanej temperatury obliczeniowej) pochodzi z bufora ziemnego, dlatego odpowiednia energetyczna wydajność GWC ma kluczowe znacznie dla sprawnego funkcjonowania systemu grzewczego. Wymienniki PROVENT-GEO w układach GEO-KLIMAT dobierane są z zasadą parametrów znacznie większych niż dla standardowych zastosowaniach typowo wentylacyjnych.

Centrala GEO-VENT wyposażona jest w:

 • pompę ciepła zmiennej wydajności typu DC INVERTER z elektronicznych zaworem rozprężnym,
 • wysokoefektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego - sprawność rekuperatora do 92%
 • wentylatory komutowane elektronicznie EC o niskim zużyciu energii elektrycznej
 • zespół przepustnic powietrznych realizujących poszczególne tryby pracy
 • wbudowane tunele wyciszające pracę wentylatorów, które zdecydowanie zmniejszają poziom emitowanego hałasu.

Automatyka systemu nadzoruje pracą wentylatorów GWC, przepustnic i elementów wykonawczych centrali na podstawie mierzonych wartości z czujników oraz według zaprogramowanych zadań. Oprócz funkcji grzewczych i wentylacyjnych centrali, system zapewnia optymalizację procesu chłodzenia biernego (tylko energią chłodu z GWC) - praca w programie "GEO-LATO". Wydajność energetyczna i możliwości regeneracyjnych złoża wymiennika są na bieżąco monitorowane.

Dwie podstawowe cechy charakterystyczne systemu:

 • radykalna minimalizacja strat wentylacyjnych układu (za sprawą wstępnego podgrzania powietrza w GWC zimą do wartości co najmniej +3 st.C oraz wyjątkowo wysokiej sprawności rekuperatora przeciwprądowego (do 92%) i optymalizacji wydajności wentylacji na podstawie zawartości CO2, straty wentylacyjne wynoszą praktycznie tylko od 2% do 4% zapotrzebowania na ciepło całego obiektu)
 • całoroczna wymiana energetyczna układu: otoczenie - GWC - obiekt (latem polega na pobieraniu energii cieplnej z otoczenia do GWC, przy jednoczesnym oddawaniu chłodu z GWC do budynku. Przy czym centrala wentylacyjna kieruje chłód za pośrednictwem świeżego powietrza do obiektu (poprzez by-pass), bądź wyprowadza chłód za sprawą rekuperacji na zewnątrz (gdy nie ma potrzeby chłodzenia). Możliwe jest dodatkowe obniżenie temperatury powietrza nawiewanego za pomocą pompy ciepła w trybie "cool". Zimą polega na pobieraniu do budynku energii cieplnej zgromadzonej w GWC za pośrednictwem czerpanego przez GWC świeżego powietrza. Centrala, za pomocą pompy ciepła, przekazuje to ciepło do powietrza nawiewanego. Dodatkowo rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego (sprawność do 92%). Energia cieplna potrzeba na cele grzewcze jest sumą energii odzyskanej z powietrza usuwanego, energii zgromadzonej w GWC oraz dodatkowo w niewielkim stopniu energii z głębszych warstw gruntu (z pobliża izoterm)).

Opisane procesy są cykliczne i naturalnie zrównoważone, tzn. ilości ciepła pobranego z gruntu w przybliżeniu odpowiada ilość pobranego chłodu. Praca wymiennika nie ma więc charakteru eksploatacyjnego, w przeciwieństwie do innych "dolnych źródeł pomp ciepła" które poprzez wpływanie na termikę ziemi mogą działać destrukcyjnie na środowisko biologiczne.

Zastosowanie systemu Geo-Klimat w budynku to:

 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych hal sportowych, handlowych czy produkcyjnych nawet o ponad 60% (oszczędność w kosztach ogrzewania dla jednego układu wentylacyjno-grzewczego Geo-Klimat o wydajności 3500m3/h wyniesie około 20 000 zł/sezon)
 • możliwość chłodzenia budynku bez stosowania układów klimatyzacyjnych, które oprócz bardzo wysokich kosztów zakupu zużywają olbrzymie ilości kosztownej energii (koszty eksploatacyjne systemu chłodzącego przy zastosowaniu systemu Geo-Klimat są redukowane nawet o ponad 80%).

źródło i zdjęcie: amsel.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT