Wsparcie dla świętokrzyskiej energetyki cieplnej

Kolejne 59 milionów złotych trafi do świętokrzyskich samorządów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze są przeznaczone na projekty związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

Wsparcie dla świętokrzyskiej energetyki cieplnej

Marszałek świętokrzyski Adam Jarubas oraz Marek Gos, członek zarządu województwa podpisali dzisiaj umowy wstępne na dofinansowanie wybranych projektów. "W ten sposób zakończyliśmy kontraktowanie funduszy, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zarezerwowaliśmy dla samorządów" - mówi marszałek Adam Jarubas.

Zarząd Województwa wybrał projekty zakwalifikowane do wsparcia w ramach dwóch działań: rozwój systemów regionalnej oraz rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Wszystkie zgłoszone projekty dotyczą energetyki cieplnej i związane są m.in. z modernizacją systemów ciepłowniczych, budową elektrowni wiatrowej, z termomodernizacją szkół i budynków mieszczących instytucje kultury, instalacją lamp solarnych, modernizacją kotłowni czy budową małych elektrowni wodnych.

"To bardzo ciekawe, innowacyjne projekty z tej kluczowej dla gospodarki dziedziny, jednocześnie w znaczący sposób poprawiające stan środowiska naturalnego, poprzez redukcje emisji gazów do atmosfery" - podkreśla marszałek.

W sumie do samorządów i instytucji podległych samorządom trafi prawie 60 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej kwoty 27 mln złotych dofinansowania otrzyma 7 projektów o charakterze regionalnym (ich całkowita wartość to 68 mln zł).

Są wśród nich m.in. projekt gminy Końskie - "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich" (3,29 mln zł dotacji z RPO) oraz projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu - "Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierza i okolicznych gmin" (3,25 mln zł dofinansowania).

Z kolei 15 projektów lokalnych  dofinansowanych zostanie kwotą 32 mln zł (całkowita wartość inwestycji to 81 mln zł). Wśród nich: "Modernizacja kotłowni gazowej w Sandomierskim Zamku" czy projekt "Ocieplenie budynków, wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze".

"Z pieniędzy na modernizację systemów ciepłowniczych korzystają aż trzy szpitale, oprócz placówki w Czerwonej Górze, również Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i szpital powiatowy w Końskich" - wylicza Marek Gos członek zarządu województwa świętokrzyskiego, którego zdaniem dobra gospodarka energią poprawi kondycję finansową tych placówek.

źródło: portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: nto.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT