Jak ułatwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym?

Nawet dwa – trzy schodki stają się barierą nie do pokonania dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zasady dostosowania dostępu dla osoby niepełnosprawnej w obiektach użyteczności publicznej i domach wielorodzinnych określają przepisy prawa budowlanego. Nie dotyczą one budynków jednorodzinnych, ale dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych powinny być uwzględniane przez projektanta domu lub przy prowadzeniu prac adaptacyjnych.

Jak ułatwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym?

Podstawowe wymagania

Dla osoby poruszającej się samodzielnie na wózku nachylenie podjazdu nie powinno być większe niż 6%, czyli przy różnicy poziomów 0,5 m jego długość wyniesie co najmniej 8 m.

Tak długi podjazd w linii prostej często nie mieści się na działce (mała odległość od bramy, wąska działka) i wtedy konieczne będzie pobudowanie podjazdu o przebiegu łamanym ze spocznikiem o wymiarach zapewniających wygodny skręt. 

Nie można też zapomnieć o dostatecznie dużym podeście przy drzwiach wejściowych pozwalającym na wygodne i bezpieczne manewrowanie wózkiem. Jego minimalne wymiary to 1,5 m x1,5 m mierzone poza obszarem otwierania skrzydła i z dostosowaniem jego położenia do kierunku ich przemieszczania.   

Szerokość podjazdów według przepisów powinna wynosić 1,2 m. ale w domach jednorodzinnych wymiar ten dostosowuje się najczęściej do rozstawu kół wózka, przy czym brzegi powinny być zabezpieczone krawężnikami o wysokości co najmniej 7 cm, a po obu stronach należy wyposażyć go w poręcze.

Przy wyższym poziomie usytuowania wejścia do domu problem dostępu dla osób poruszających się na wózku rozwiązuje jednak najczęściej zamontowanie platformy przyschodowej z własnym napędem, podnośnika lub małej windy.

Przy wyżej usytuowanym wejściu do domu montowane są platformy przyschodowe. (fot. Garaventa Lift Polska)

Jak zbudować podjazd do domu?

Sposób dostosowania dojścia do budynku dla osoby niepełnosprawnej ruchowo zależy od warunków lokalnych (wysokości na jakiej znajduje się wejście, wolnej przestrzeni wokół domu, jak też pożądanej estetyki i akceptowalnych wydatków.

W praktyce podjazd najczęściej integrujemy z konstrukcją istniejących schodów lub tworzymy niezależną pochylnię, gdy przy niewielkiej wysokości podestu wejściowego rezygnujemy ze schodów i na całej ich szerokości robimy podjazd. 

Można ją wykonać jako konstrukcję betonową pokrytą  szorstką nawierzchnią zabezpieczającą przed poślizgiem i z nachyleniem nie większym niż 3%. Natomiast niezależny podjazd oprócz schodów wejściowych sytuujemy najczęściej wzdłuż ściany domu, dzięki czemu nie przeszkadza on zbytnio w zagospodarowaniu działki.

Budowę bardzo łatwego w montażu i bezpiecznego podjazdu pełnego lub torowego zapewniają antypoślizgowe profile z perforowanej blachy stalowej lub aluminiowej. Łatwo można je też zdemontować gdy podjazd będzie już niepotrzebny.

Profile o różnej szerokości i długości umożliwiają dopasowanie podjazdu do konkretnych warunków (można je wzajemnie łączyć śrubami), a duża wytrzymałość na obciążenia sprawia, że nawet dość długie podjazdy nie wymagają montowania dodatkowych podpór.

Instalacja takiego podjazdu sprowadza się do osadzenia w podeście kotew mocujących i dostawienia krawężników oraz barierki ochronnej. Jeśli podjazd budowany jest jako torowy (w środku pozostają schody dla osoby wspomagającej) warto wybrać profile z ukształtowanymi krawężnikami, a nawierzchnia schodów musi zabezpieczać przed poślizgiem.

Do budowy podjazdów wykorzystywane są specjalne profile. (fot. Perfopol Sp. z o.o.)

Dostęp na wysoki parter a nawet piętro

Pochylnie choć nie wymagają z reguły ponoszenia dużych wydatków w praktyce mają zastosowanie przy podwyższeniu dojścia do budynku nie więcej niż 0,5 m od poziomu otaczającego terenu, zwłaszcza gdy będzie korzystać z niego osoba starsza z ograniczona sprawnością ogólna.

W takich przypadkach powinny być zainstalowane urządzenia mechaniczne z własnym napędem dostosowane do warunków lokalnych umożliwiających ich instalację. Mogą one wykorzystywać istniejące wejścia schodowe, jak również funkcjonować niezależnie, z możliwością ustawienia w dowolnym miejscu wokół domu.    

Uniwersalne platformy schodowe

Bezpieczny i wygodny wjazd pod drzwi domu umożliwiają platformy schodowe instalowane na barierce, a dzięki konstrukcji składanej nie przeszkadzają w poruszaniu się po schodach osobom sprawnym.

Pod względem użytkowym platformę tworzy podest z opuszczanymi obustronnie podjazdami, a sterowanie jego działaniem odbywa się przy użyciu pilota lub przycisków na konsoli sterującej.

Po wjechaniu wózkiem  na podest uruchomiany jest układ podnoszenia płyty podjazdowej i opuszczenia barierki bezpieczeństwa, po czym można uruchomić mechanizm wjazdu, a po osiągnięciu zamierzonej wysokości procedura pozwalająca na wyjazd przebiega w odwrotnej kolejności.

Platforma mocowana jest na dwurzędowej barierce, która może zapewniać przejazd na odcinku prostym, ale również z zakrętem o dostateczne dużym promieniu. Jako źródło napędu wykorzystywany jest silnik elektryczny z przekładnia zasilany z wbudowanego akumulatora, a przemieszczanie się platformy zapewnia listwa zębata umieszczona na spodzie barierki.

Konstrukcja platformy zapewnia całkowite bezpieczeństwo, gdyż przed przekroczeniem trasy przemieszczania zabezpieczają ograniczniki  i wyłączniki krańcowe, a w przypadku awarii zasilania platforma samoczynnie nie zjedzie dzięki napędowi przez przekładnię ślimakową gwarantującą samohamowność.

Podesty schodowe mogą być montowane na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów, przy czym przy instalacji zewnętrznej warto nad torem jazdy utworzyć zadaszenia oraz osłony boczne, co uchroni przed zawiewaniem deszczu i śniegu.

Platforma mocowana jest na barierce, zapewniającej przejazd na odcinku prostym lub z zakrętem. (fot. Lifts4You)

Podnośniki śrubowe

To w uproszczeniu windy o niewielkim zasięgu budowane najczęściej w postaci mechanizmów śrubowych działających do wysokości ok. 3 m. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być ustawiane jako niezależne, w optymalnych miejsca dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Pod wglądem funkcjonalnym działają jak  podesty schodowe, ale ich obciążenie i wymiary podestu mogą być dużo większe. Mechanizm podnoszenia jest bardzo podobny do rozwiązań stosowanych w warsztatowych podnośnikach samochodowych, w których obracająca się śruba powoduje przemieszczanie się nakrętki połączonej z konstrukcją nośna platformy.

Podnośniki o niewielkim zasięgu działają do wysokości ok. 3 m. (fot. Garaventa Lift Polska)

Napęd uzyskiwany jest przez silnik zasilany z sieci domowej, a wbudowany akumulator pozwala na opuszczenie podnośnika w razie awarii zasilania. Napęd śrubowy zapewnia samohamowność, a na zatrzymanie na ustalenie poziomów przemieszczania odpowiadają wyłączniki krańcowe.

Platforma może zapewniać przejście „na przestrzał” bez konieczności cofania na drugim poziomie lub wyjście pod kątem prostym, co ułatwia dostosowanie lokalizacji do konkretnych warunków.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Sebastian Malinowski

Fot. otwierająca: Lifts4U

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT