Jak zapewnić sprawność pracy instalacji odprowadzającej spaliny?

W ostatnich latach w sposób istotny zmieniły się kryteria wyboru instalacji grzewczej. Coraz większą wagę zwracamy nie tylko na bezpośredni koszt samej instalacji ale na rodzaj paliwa i późniejsze jego zużycie.

Jak zapewnić sprawność pracy instalacji odprowadzającej spaliny?

Wybór instalacji grzewczej na etapie budowy

Coraz większą rolę odgrywają również wprowadzane powszechnie ograniczenia co do możliwych do zastosowania jednostek grzewczych jak też rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, związana z rodzajem zastosowanego paliwa.

Decyzje podjęte na etapie wyboru instalacji grzewczej - jej typ, sposobu prowadzenia czy też możliwego do zastosowania rodzaju paliwa, decydują o późniejszych kosztach eksploatacji. Niestety nie zawsze przywiązuje się właściwą wagę do rodzaju i sposobu prowadzenia instalacji kominowej.

Właściwy ciąg kominowy

Zapewnienie właściwego ciągu kominowego ma decydujący wpływ na sprawność instalacji grzewczej.

Na jej właściwe parametry wpływają w szczególności:

  • wysokość komina ( im wyższy komin tym większa wartość ciągu kominowego),
  • konstrukcji samego przewodu kominowego (przekrój przewodu, sposoby prowadzenia z unikaniem uskoków i przewężeń, ocieplenia płaszcza zewnętrznego, wygładzenia powierzchni wewnętrznej, usytuowania wylotu na konstrukcji dachu),
  • usytuowania budynku względem sąsiadujących wysokich przeszkód,
  • pory roku (różnica temperatur spalin i powietrza na zewnątrz budynku).
  • warunki atmosferyczne, występujące w miejscu usytuowania budynku (kierunki i nasilenie wiatrów).

Przy planowaniu nowej inwestycji możliwe jest uwzględnienie wymienionych powyżej warunków.

Remont instalacji grzewczej

W przypadku remontu instalacji - wymiany jednostki grzewczej czy też samego komina dobrze jest skorzystać z porady doświadczonego instalatora, który pomoże ustalić zakres prac, skutkujących poprawą parametrów całej instalacji grzewczej.

Należy pamiętać, że nawet bardzo zaawansowana konstrukcyjnie jednostka grzewcza nie spełni oczekiwań, jeżeli popełnimy błędy przy projektowaniu systemu odprowadzania spalin.

Budowa samego systemu kominowego wydaje się prosta i możliwa do wykonania siłami własnymi inwestora. Należy jednak pamiętać, że popełnione błędy mogą skutkować niewłaściwą pracą instalacji, czasami trudną i kosztowną w usunięciu a także zagrożeniem dla życia użytkowników.

Eksploatacja instalacji grzewczej i przeglądy kominiarskie

Na koniec sama eksploatacja i związane z tym przeglądy kominiarskie. Niestety, niewiele jest osób przestrzegających harmonogramu przeglądów kominiarskich i związanych z tym czynności czyszczenia komina. A odpowiednia konserwacja komina ma bardzo duży wpływ na sprawność i efektywność działania całej instalacji.

Zaniedbanie czynności kontrolnych może doprowadzić do trudnych do zdiagnozowania problemów w działaniu instalacji jak też, w skrajnych przypadkach zaniedbania czyszczenia przewodu spalinowego, do pożaru sadzy.

źródło i zdjęcia: PPH WADEX S.A.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT