Izolacja termiczna prefabrykowanych ścian warstwowych – jak to zrobić?

Firma Schöck, wykorzystując wyjątkowe właściwości włókien szklanych, stworzyła kotwy termiczne Schöck Isolink® TA-H i TA-D (wcześniej znane jako Schöck Thermoanker). Dzięki swoim doskonałym parametrom termicznym, stanowią one znakomitą alternatywę dla tradycyjnie stosowanych elementów stalowych. Ich właściwości termoizolacyjne zostały potwierdzone certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych.

Izolacja termiczna prefabrykowanych ścian warstwowych – jak to zrobić?

Ewolucja w prefabrykacji budynków wielorodzinnych

Przez wiele lat prefabrykacja budynków wielomieszkaniowych była postrzegana jako niechciana spuścizna minionej epoki, pełna wad i niedociągnięć.

Dodatkowo, utarł się pogląd, że „czerwone jest zdrowe”, co stanowiło dodatkową barierę, zwłaszcza w stosowaniu żelbetowych elementów ściennych. Jednak obecnie prefabrykacja budynków wielorodzinnych przeżywa renesans, zyskując coraz większą popularność z każdym rokiem.

Głównymi czynnikami tego trendu są znaczny wzrost kosztów robocizny oraz wynajmu sprzętu budowlanego.

Nowoczesna prefabrykacja jest w obu przypadkach doskonałym rozwiązaniem - znacznie skraca czas budowy, jednocześnie redukując liczbę pracowników potrzebnych do realizacji projektu.

Izolacja termiczna prefabrykowanych ścian

Nowoczesna prefabrykacja wymaga zaawansowanych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej. Prefabrykowane warstwowe ściany zewnętrzne muszą spełniać te same wymagania dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U, co przegrody wykonane w innych technologiach.

W prefabrykowanych ścianach warstwowych, zarówno w tzw. sandwichach, jak i w ścianach z pustką do późniejszego zabetonowania, warstwa elewacyjna z żelbetu jest oddzielona od nośnej warstwy żelbetowej izolacją termiczną. Wymaga to zastosowania elementów nośnych, które łączą te warstwy.

Ponieważ te łączniki przebijają izolację termiczną, ich wpływ na współczynnik U ściany musi być uwzględniony poprzez poprawkę ze względu na łączniki mechaniczne ΔUf. Często prowadzi to do konieczności zwiększenia grubości izolacji termicznej, co przy zachowaniu zewnętrznych wymiarów budynku skutkuje zmniejszeniem powierzchni użytkowej.

Nośny łącznik termiczny Schöck Isolink® TA-H i TA-D

Ze względu na niski współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,7 W/mK, piętnastokrotnie mniejszy niż dla stali nierdzewnej, kotwy Schöck Isolink TA-H i TA-D są idealnym rozwiązaniem do produkcji nowoczesnych warstwowych ścian prefabrykowanych.

Udział punktowych mostków termicznych przy zastosowaniu kotew Isolink wynosi poniżej 3%, co jest pomijalne. Dzięki temu izolację termiczną przebitą kotwami Isolink można traktować jako jednolitą.

Zastępując tradycyjne łączniki stalowe kotwami Isolink i eliminując wpływ punktowych mostków termicznych na współczynnik przenikania ciepła U, można w wielu przypadkach zmniejszyć grubość izolacji termicznej, czasami nawet o 1 cm.

To prowadzi do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku, co przekłada się na realne zyski dla Inwestora.

Kotwy Schöck Isolink® TA-H i TA-D, oprócz funkcji termoizolacyjnych, pełnią także rolę autonomicznych elementów nośnych.

Przenoszą one wszystkie oddziaływania wewnętrzne i zewnętrzne działające na ścianę zewnętrzną przez cały projektowany okres użytkowania konstrukcji, takie jak ciężar własny warstwy elewacyjnej, zmiany temperatury na grubości tej warstwy, różnice temperatur między powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną ściany, parcie i ssanie wiatru oraz, w przypadku ścian z pustką między warstwami, parcie mieszanki betonowej układanej na budowie.

Element Schöck Isolink ® TA-H i TA-D (TA-HC i TA-HD z ogranicznikiem osadzenia).

Schöck Isolink ® TA-H i TA-D – korzyści

Efektywność pracy w zakładzie prefabrykacji zależy w dużej mierze od pracochłonności poszczególnych zadań przy wykonywaniu danego elementu. Zastosowanie kotew Schöck Isolink® TA-H i TA-D znacząco przyspiesza pracę w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Osadzenie kotew Isolink następuje po ułożeniu warstwy izolacji termicznej, co eliminuje konieczność docinania izolacji, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych łączników. Sam montaż kotew jest również szybszy.

Ograniczniki osadzenia umożliwiają łatwą i szybką kontrolę głębokości zakotwienia kotew.

Kotwy są kompaktowe, lekkie i łatwe w transporcie oraz magazynowaniu. W przypadku ścian podwójnych z pustką do późniejszego zabetonowania, kotwy Isolink pełnią również rolę elementów dystansowych.

Dzięki tym zaletom, zakład prefabrykacji jest w stanie wykonać więcej ścian w ciągu jednego dnia w porównaniu do ścian wykonanych z zastosowaniem tradycyjnych elementów łączących. To przekłada się na większą wydajność zakładu oraz krótszy czas realizacji kontraktów.


Źródło i zdjęcia: Schöck

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT