Komfort i spokój w Twoim domu - Bloczki Leca® BLOK akustyczny 24/20

Coraz częściej inwestorzy zlecają badania akustyczne przegród podczas odbioru budynku. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto wiedzieć, co wpływa na izolacyjność akustyczną ścian i jak osiągnąć wymagane parametry.

Komfort i spokój w Twoim domu - Bloczki Leca® BLOK akustyczny 24/20

Wskaźniki izolacyjności akustycznej przegrody

Izolacyjność akustyczna elementu ściennego, określana wartością Rw z poprawkami C i Ctr, odnosi się do dźwięków przenoszonych przez powietrze. Parametr ten wyznacza się w warunkach laboratoryjnych, dlatego nie należy go mylić z izolacyjnością ściany wykonanej w budynku.

Aby sprawdzić izolacyjność akustyczną przegrody z konkretnego materiału, w laboratorium buduje się ścianę między dwiema komorami. W tym procesie nie ma presji czasu, a spoiny między bloczkami i pustakami są dokładnie wykonane i starannie dociskane.

Połączenia ściany z innymi ścianami i stropami są szczelnie wypełnione, a tynk nakłada się dokładnie, nie oszczędzając na jego grubości.

Dla tak wykonanej przegrody określa się wartość Rw, którą następnie koryguje się o poprawki C lub Ctr, w zależności od tego, czy ściana jest przegrodą wewnętrzną czy zewnętrzną. Dodatkowo odejmuje się 2 dB ze względu na warunki laboratoryjne.

W przypadku przegród wewnętrznych należy również odjąć 1-6 dB z powodu tzw. przenoszenia bocznego (w typowym budownictwie ze stropami masywnymi poprawka wynosi najczęściej 1-4 dB).

Po tych obliczeniach uzyskuje się wartość R’A1, czyli wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody wewnętrznej w budynku. Wartość ta nie może być mniejsza od określonej w normie PN-B-02151-03:1999.

Na przykład, ściany wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami muszą osiągnąć wskaźnik R’A1 nie mniejszy niż 50 dB..

Przegrody o wysokiej izolacyjności akustycznej

Aby osiągnąć zakładaną wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej w budynku, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

 • Przed rozpoczęciem prac warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi producenta materiałów. Murowanie ścian na pełną spoinę pionową i poziomą zazwyczaj daje najlepsze rezultaty.
 • Pozostawianie pustych spoin pionowych w elementach z pióro-wpust oraz bez takiego połączenia, nie zapewni oczekiwanej izolacyjności akustycznej. Ściany należy łączyć przy użyciu wiązań murarskich (sztrabów, strzępi), najlepiej w co drugiej warstwie, unikając metalowych łączników.
 • Szczelinę pod stropem wypełnia się w następujący sposób: najpierw otynkuj jedną stronę ściany, po wyschnięciu tynku, wypełnij szczelinę od drugiej strony wełną mineralną (nie stosuj styropianu ani pianki montażowej), a następnie otynkuj drugą stronę ściany. Można również użyć systemowych rozwiązań z taśmami i kitami.
 • Na ścianach między mieszkaniami unikaj montażu gniazd i puszek instalacyjnych wpuszczanych w ścianę. Jeśli jest to konieczne, nie instaluj ich w tych samych miejscach po obu stronach ściany. Przepusty instalacji rurowych należy dodatkowo doszczelniać masami elastycznymi, a rur przyłączeniowych grzejników nie prowadzić przez ścianę do dwóch różnych mieszkań.
 • Bez zgody projektanta nie wolno zmieniać rodzaju tynków wewnętrznych. Zastosowanie lżejszego i cieńszego tynku gipsowego zamiast cementowo-wapiennego może obniżyć masę powierzchniową nawet o 30-40 kg, co skutkuje pogorszeniem izolacyjności akustycznej o kilka dB.
 • Montując płyty gipsowo-kartonowe, unikaj montażu na tzw. placki, ponieważ pozostawiają one puste przestrzenie, działające jak pudła rezonansowe.
 • Jastrychy posadzkowe należy dokładnie odizolowywać taśmami od wszystkich ścian, aby wyeliminować materiałowe przenoszenie boczne z podłogi na ścianę.

Podsumowując, właściwe wykonawstwo ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wymaganej wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej.

Nieszczelne spoiny, niewłaściwa izolacja pod stropem, niestaranne połączenia murów czy zbyt cienka warstwa tynku mogą pogorszyć izolacyjność akustyczną nawet o kilka dB.

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20

Specyfika funkcji logarytmicznej, wykorzystywanej do oceny izolacyjności akustycznej materiału, znacząco ogranicza możliwości rozwoju jednowarstwowych ścian wewnętrznych.

Jednak po wielu próbach udało się opracować bloczek ścienny o szerokości 24 cm, który w badaniach laboratoryjnych osiągnął wartość Rw = 59 dB (-1; -5).

Jest to nowy keramzytobetonowy Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 o wymiarach 38x24x20 cm (długość-szerokość-wysokość) i następujących parametrach: ciężar 26-28,5 kg, gęstość ok. 1500 kg/m³, wytrzymałość na ściskanie 11 N/mm², izolacyjność cieplna 0,711 W/(m•K), ognioodporność.

Ściana wykonana do badań była wymurowana na zaprawie cementowo-wapiennej z pełną spoiną pionową i poziomą oraz pokryta tynkiem gipsowym. Badania przeprowadzono w Zakładzie Akustyki ITB.

Parametry techniczne ścian z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 o grubości 24 cm:

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 o grubości 24 cm, wymurowana z bloczków o średnim ciężarze 27,2 kg/szt., pokryta obustronnie tynkiem gipsowym 2 x 1,0 cm, osiągnęła następujące wyniki badań laboratoryjnych:

 • Rw: 59 dB (C -1 dB, Ctr -5 dB)
 • RA1R: 56 dB
 • RA2R: 52 dB

Szacunkowe wartości wskaźników oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej ścian w budynku:

 • R’A1: 52-55* dB
 • R’A2: 52 dB

* Minimalna wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych wynosi R’A1 = 50 dB (PN-B-02151-3:1999, tabela 2, wiersz 1, kolumna 5).

Na rynku istnieją produkty o zbliżonych wartościach izolacyjności akustycznej, jednak masy powierzchniowe ścian z tych wyrobów są zazwyczaj o około 30% większe niż keramzytobetonowego Bloczka Leca® BLOK 24/20.

Ten bloczek dołączył do dwóch innych Bloczków Leca® BLOK akustyczny 18 i 18 g, które mają zbliżoną izolacyjność akustyczną. Szerokość ściany 24 cm pozwala projektantom na łatwiejsze oparcie stropów na tych bloczkach.


Źródło: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT