Stropy filigranowe – czy warto postawić na to rozwiązanie?

Mimo że żadne rozwiązanie nie jest doskonałe, stropy filigranowe oferują szereg korzyści, które warto rozważyć przy wyborze materiału do konstrukcji poziomów kondygnacyjnych w naszym budynku. Mają one również swoje wady. Dlatego, dysponując odpowiednią wiedzą o ich właściwościach, możemy dokładnie ocenić potencjalne plusy i minusy takiego wyboru.

Stropy filigranowe – czy warto postawić na to rozwiązanie?

Co to jest strop filigranowy?

Strop filigranowy to jeden z typów stropów płytowych, zespolonych, a zatem prostsza wersja tradycyjnego stropu żelbetowego. Tworzony jest jako cienki, 4,5-7 cm prefabrykat i w tej formie dostarczany na budowę.

Jego zbrojenie stanowią stalowe przestrzenne kratownice rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 75 cm, uzupełnione o dodatkowe pręty układane w stosunku do nich równolegle i prostopadle.

Po dostarczeniu prefabrykatów na budowę należy wykonać dodatkowe zbrojenia w nadbetonie oraz wylać tzw. nadbeton (którego klasa musi być nie niższa nić C16/20, aby strop był wytrzymały i sztywny)

Ważne jest, aby ze względu na wymogi konstrukcyjne, całkowita wysokość, jaką osiąga strop filigranowy (włączając w to grubość płyty wraz z dźwigarami kratowymi oraz warstwą nadbetonu), nie była mniejsza niż 12 cm.

Strop typu filigran wykonywany w oparciu o konkretny projekt domu, z uwzględnieniem kształtu elementu i wycięć. Kształt płyt może być dowolny - może być zarówno wielokątem jak i półkolem czy łukiem. W zależności od oczekiwanej nośności, projektant oblicza, jaką grubość powinny mieć płyty i zbrojenie.

Od złożenia zamówienia do dostarczenia płyt na miejsce budowy zazwyczaj mija od jednego do dwóch tygodni. Należy pamiętać, że dostarczony strop musi zostać zatwierdzony przez konstruktora.

Składowanie i transport stropu typu filigran za pomocą specjalistycznego dźwigu.

Zalety stropu typu filigran

We wspomnianym już rachunku zysków i strat, zaczniemy od walorów stropów filigranowych, a jest ich naprawdę sporo. Pierwsza zaleta została już wymieniona - to kształt, który można dopasować do potrzeb w sposób właściwie nieograniczony. Producenci podkreślają również doskonałe parametry akustyczne omawianego rozwiązania.

Tego typu strop posiada też liczne ułatwienia konstrukcyjne, co związane jest m.in. z możliwością uzyskania dużych rozpiętości, umieszczenia stropu bezpośrednio na słupach czy ukrycie w nim belek, dzięki czemu osiągalne jest otrzymanie równej, gładkiej powierzchni sufitu.

Decydując się na strop typu filigran pomijamy deskowanie, ponieważ płyty prefabrykowane są jednocześnie tzw. deskowaniem traconym. To, podobnie jak fakt, że na budowę dostarczane są gotowe prefabrykaty, w znaczny sposób skraca czas wykonania stropu.

W ciągu jednego dnia wykonać można strop o powierzchni 100-150 m2. Sprzyja temu również dość łatwy montaż płyt i ograniczona ilość niezbędnych do wykonania prac wykończeniowych, co wynika z faktu, że płyta od strony sufitu jest gładka.

Niewątpliwie walorem jest również to, że w płytach prefabrykowanych już na etapie ich produkcji można umieścić puszki elektryczne, a następnie, przed ułożeniem warstwy nadbetonu, rozłożyć kable elektryczne.

Widok płyty stropu filigranowego od spodu wewnątrz budynku.

Wady stropu typu filigran

Płyty prefabrykowane tego typu nie są najtańszym rozwiązaniem, co wiąże się m.in. z tym, że każdy budynek wymaga precyzyjnego i dostosowanego do jego unikalnych cech projektu stropu. Płyty są zatem każdorazowo wykonywane zgodnie z wymogami konkretnego zamówienia i nie są magazynowane.

Przy ich produkcji konieczna jest duża dokładność, bowiem nie ma możliwości korygowania ich wymiarów na budowie.

Do wad zaliczyć można również konieczność pielęgnacji nadbetonu. Należy także zwrócić uwagę na wymiar, który ograniczony jest ze względu na transport kołowy do długości 7,80 m i szerokości 2,50 m.

Kłopotliwa w montażu jest również konieczność zastosowania dźwigu. Transport i wynajem specjalistycznego sprzętu podwyższają koszt inwestycji.


Autor: Damian Żabicki

Zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT