Nowa centrala MISTRAL SLIM 1500 EC w ofercie Pro-Vent

MISTRAL SLIM - linia central wentylacyjnych przystosowanych do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego. W centralach założono wymiennik przeciwprądowy zapewniający wysoką sprawność odzysku ciepła oraz szczelną przepustnicę bypassu sterowaną siłownikiem. W ofercie Pro-Vent dostępnych jest 6 central o wydajnościach od 300 do 1600 m3/h.

Nowa centrala MISTRAL SLIM 1500 EC w ofercie Pro-Vent

We wszystkich centralach zastosowano wentylatory renomowanych producentów, których konstrukcja gwarantuje niezawodną oraz ekonomiczną pracę urządzenia. Zastosowanie wentylatorów o dużych średnicach pracujących przy stosunkowo niskich obrotach gwarantuje bardzo cichą i ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii) przy jednoczesnym zachowaniu dużego sprężu dyspozycyjnego central.

Kompaktowa obudowa centrali została zaprojektowana tak, aby przy zwartej obudowie zapewnić pełną funkcjonalność i łatwość obsługi. Konstrukcja central umożliwia wykonanie wszystkich czynności obsługowych i serwisowych od strony pokrywy inspekcyjnej. Ogranicza to wymaganą przestrzeń obsługową, upraszczając obsługę oraz ułatwiając jednocześnie zabudowę urządzenia. Dodatkową zaletą jest możliwość samodzielnego dostosowania króćców wyrzutowych centrali zgodnie z opisem wariantów wykonania. Pracą central steruje zintegrowana automatyka. Automatyczne sterowanie pracą przepustnicy bypassu (odzysku ciepła) umożliwia optymalne pasywne chłodzenie pomieszczeń np. powietrzem nocnym. Obudowa urządzenia wykonana z klejonego PVC z dodatkową izolacją akustyczną i termiczną zapewnia dużą szczelność oraz sztywność obudowy przy zachowaniu doskonałych właściwości izolacyjnych i akustycznych.

Charakterystyka MISTRAL SLIM

 • Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
 • Wysoki realny odzysk ciepła: 80-85%.
 • Szczelny bypass wymiennika ciepła z siłownikiem.
 • Nagrzewnica elektryczna wstępna wbudowana wewnątrz urządzenia.
 • Wyjątkowo lekkie centrale (2-3 razy mniejsza waga od spotykanych na rynku).
 • Wyjątkowo ciche i ekonomiczne wentylatory RadiCal firmy ebm-papst.
 • Niewielka wymagana przestrzeń obsługowa (jedynie od strony pokrywy inspekcyjnej).
 • Możliwość samodzielnego dostosowania wyprowadzeń centrali.
 • Możliwość płynnej, niezależnej regulacji wydajności nawiewu i wywiewu (tylko wersje EC).

Przeznaczenie MISTRAL SLIM

Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń bytowych i należy ich używać wyłącznie w warunkach normalnej eksploatacji obiektu. Nie wolno używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, powietrza ze znaczną ilością pyłów, kurzu oraz zawierającego agresywne lub wybuchowe związki chemiczne.

Przeciwprądowy wymiennik ciepła

Wymiennik o dużej czynnej powierzchni wymiany charakteryzuje się bardzo wysokim realnym odzyskiem ciepła utrzymywanym nawet w czasie mrozów (wysoka odporność na zamarzanie). Unikatowa konstrukcja przeciwprądowych wymienników PRO-VENT zapewnia skuteczne odprowadzanie skroplin do strefy dodatnich temperatur, gwarantując sprawną i ekonomiczną pracę centrali w czasie mrozów.

Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym konstrukcja wymiennika zapewnia:

 • wysoki odzysk ciepła na poziomie 91-76%,
 • wysoką odporność na zamarzanie,
 • minimalne straty ciśnienia.


Nowy przeciwprądowy wymiennik ciepła zastał zoptymalizowany pod względem zwiększenia odzysku ciepła oraz minimalizacji oporów hydraulicznych. Większość wymienników płytowych ma budowę symetryczną kanalikową. Jest to wymuszone względami ich prostej i masowej produkcji. Skutkuje natomiast znacznym spadkiem odzysku ciepła podczas wykraplania się w nich kondensatu (niedrożność kanalików). Dodatkowo rosną wskutek kondensacji opory wewnętrzne wymiennika, co z kolei powoduje rozbilansowanie przepływów i co za tym idzie dalszy spadek sprawności temperaturowej wymiennika.

Zastosowany w centrali wymiennik ciepła wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie ze stali nierdzewnej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. max. 45°C. Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach, umożliwiając jego szybki demontaż z urządzenia.

Praca bez odzysku ciepła – bypass wymiennika

Centrala MISTRAL SLIM posiada wbudowaną przepustnicę bypassu z siłownikiem (opcja) umożliwiającą wyłączenia odzysku ciepła, co jest szczególnie pożądane w przypadku zastosowania w układzie wentylacji gruntowego wymiennika ciepła GWC.

Zastosowana w centralach SLIM szczelna przepustnica bypassu z siłownikiem w połączeniu z automatyką procesorową umożliwia automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła centrali (skuteczniejsze chłodzenie).

W centralach MISTRAL SLIM zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali, a kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a następnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane z obiektu.
Akustyka

Dodatkowym atutem jest także cicha praca centrali. Zastosowano nowe wentylatory niskociśnieniowe, dedykowane do zastosowań w aplikacjach wentylacyjnych, firmy Ebm-papst. Zoptymalizowany aerodynamicznie kształt wirnika, pozwala obniżyć poziom hałasu o połowę w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Pracą centrali steruje zintegrowana automatyka.

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami, nagrzewnicami, chłodnicami itp.) Program GEO-System, przydatny, gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji.

Rozbudowana automatyka sterująca (RC6 KOMFORT) pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji. Dla mniej wymagających klientów proponujemy sterowniki uproszczone (RC6 MINI), które też skutecznie sterują pracą wentylacji w przypadkach mniej rozbudowanych instalacji.

Wentylatory RadiCal

W centralach zastosowano najnowocześniejsze wentylatory RadiCal renomowanej firmy ebm-papst, których konstrukcja uhonorowana została nagrodą Produkt Roku 2012. Zastosowanie w większości central wentylatorów o dużych średnicach pracujących przy stosunkowo niskich obrotach gwarantuje bardzo cichą i ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii) przy jednoczesnym zachowaniu dużego sprężu dyspozycyjnego central.

Filtry powietrza

Filtry klasy EU4 – proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali. Zalecamy możliwie częstą ich wymianę (co 3–4 miesiące).

Wysoka odporność na zamarzanie – energooszczędna praca podczas mrozów

Stosowane przeciwprądowe płytowe wymienniki ciepła mogą mieć w warunkach laboratoryjnych nawet 95% skuteczności odzysku ciepła z powietrza usuwanego. Jednak w warunkach zimowych podczas ujemnych temperatur powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik ciepła powoduje zamarzanie kondensującej się wody z wilgotnego usuwanego powietrza. Zmniejsza to znacznie skuteczność odzysku ciepła, wzrastają opory oraz może dojść do zatkania lub uszkodzenia wymiennika.

Dlatego powszechnie stosuje się nagrzewnice wstępne. Działanie ich polega na ciągłym ogrzewaniu powietrza zewnętrznego do wartości około 0°C. Dodatkowo woda gromadząca się w wymienniku powoduje częściowe zatykanie niektórych obszarów, przepływ powietrza jest wówczas zakłócony. Dlatego woda powinna być możliwie sprawnie usuwana.

W obecnie stosowanych wymiennikach następuje „wypychanie” wody przez wywiewane powietrze. Ponieważ cała zawartość woda przemieszcza się wraz z powietrzem do końca wymiennika czyli najzimniejszego miejsca, dlatego niedopuszczalne jest, aby powietrze usuwane na wyjściu z wymiennika mogło mieć ujemną temperaturę.

Praktycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzutowego. Jest to więc energia bezpowrotnie tracona. Ponieważ w naszych warunkach klimatycznych sezonowa ilość energii elektrycznej potrzebnej na ochronę przed zamarzaniem to: od 2,5 do 4,5 kWh/(m3/h). Zatem dla średniej wydajności wentylacji 200 m3/h (da domu o powierzchni około 180 m2) dodatkowe zużycie energii elektrycznej wyniesie: od 500 do 900 kWh.

W centralach MISTRAL SLIM tak skonstruowaliśmy wymiennik, aby zredukować do minimum opisane negatywne skutki, dlatego zoptymalizowaliśmy jego pracę i konstrukcję tak by zapewnić:

 • Niezawodną wymianę ciepła z maksymalnym odzyskiem nawet w temperaturach powietrza zewnętrznego do około -15°C, wykazując przy tym wysoką odporność na zamarzanie.
 • Bezproblemowe odprowadzanie kondensującej się wody zawsze do strefy dodatnich temperatur.
 • Wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko „szronienie” niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej.
 • Nagrzewnica w centralach MISTRAL SLIM załącza się w zależności od warunków na krótkie okresy 10–20-minutowe co około 80–100 minut.

Budowa centrali

Obudowy central w całości wykonane są z klejonych płyt PVC, wnętrze wygłuszono akustycznie i ocieplono termicznie pianką polietylenową. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Jest też odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz charakteryzuje się dużą sztywnością przy niewielkim ciężarze urządzenia.

Pokrywę inspekcyjną wykonano z warstwowej, antywibracyjnej płyty aluminiowej z dodatkową izolacją pianką polietylenową. Pokrywa mocowana jest do centrali przy pomocy gwintowanych gałek. Standardowo na centrali wykonane są zawsze 4 otwory wyrzutowe, z czego 2 są zaślepione. Wyprowadzeń zgodnie z przedstawionymi wariantami instalator może dokonać samodzielnie podczas montażu centrali.

źródło i zdjęcie: Pro-Vent

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT