Rozporządzenie taryfowe podpisane

Rząd znowelizował ustawę o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wprowadza nowy system naliczania opłat. Pierwszy projekt rozporządzenia był wielokrotnie zmieniany po uwagach zgłoszonych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie i inne stowarzyszenia wodociągowe.

Rozporządzenie taryfowe podpisane

Rozporządzenie zawiera szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Do 12 marca 2018 r. przedsiębiorstwa muszą mieć gotowe wnioski taryfowe, by złożyć je w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Czekają jednak na publikację rozporządzenia.

Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 28 lutego 2018 r. Rządowe Centrum Legislacyjne umieściło je w wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację w Dzienniku Ustaw. Z wykazu wynika, że planowany termin publikacji rozporządzenia to nie później niż 7 marca 2018 r.

źródło: Portal Komunalny
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT