Kalkulator grubości izolacji – ArmWin

Głównym celem izolacji niskotemperaturowej jest zapobieganie kondensacji. Oprócz jakości materiałów i wykonawstwa również odpowiednia grubość warstwy izolującej ma decydujące znaczenie dla uzyskania długoterminowego zabezpieczenia instalacji przed kondensacją - także w krytycznych warunkach roboczych.

Kalkulator grubości izolacji – ArmWin

Do obliczenia grubości izolacji niezbędne jest zdefiniowanie lub ustalenie temperatur otoczenia i rurociągów przesyłowych, wilgotności względnej oraz określenie przewodności cieplnej oraz współczynnika przenikania ciepła izolacji i izolowanego obiektu (rury, kanały itp.). Te obliczenia można wykonać z łatwością, korzystając z nowego programu ArmWin udostępnionego przez firmę Armacell.

Narzędzie ArmWin można stosować do określenia nie tylko minimalnej grubości izolacji niezbędnej dla ochrony przed kondensacją, ale także:

  • temperatury powierzchniowej,
  • strumienia ciepła,
  • zmiany temperatury w mediach płynących i stałych,
  • tempa zamrażania rur wodociągowych oraz po raz pierwszy: najbardziej ekonomicznej grubości izolacji, tzn. takiej, która ma najkrótszy okres zwrotu.

Obliczenia są uzupełnione o ilustracje i wykresy, zapewniając przydatną wizualizację.

źródło i zdjęcie: Armacell

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT