Firma Pro-Vent gotowa na Ekoprojekt 2018

Na początku 2018 roku weszły w życie kolejne wymagania Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu. Wszystkie centrale wentylacyjne wprowadzane na rynek muszą spełniać określone kryteria. Jest to bardzo istotne również dla instalatorów, ponieważ montowanie urządzeń niedostosowanych do wymagań może skutkować różnymi konsekwencjami, w tym również koniecznością demontażu niewłaściwych urządzeń.

Firma Pro-Vent gotowa na Ekoprojekt 2018

Najważniejsze wymagania Ekoprojektu dla producentów central wentylacyjnych

1. Konieczność rozróżnienia rekuperatorów o przeznaczeniu mieszkalnym (SWM) i niemieszkalnym (SWNM). Z założenia „niemieszkalne” jest każde urządzenie o wydajności powyżej 1000 m3/h.

2. Producenci central wentylacyjnych mają obowiązek udostępnić dla swoich urządzeń tzw. kartę produktu zawierającą deklarację parametrów określonych w dyrektywie. Urządzenia mają być przebadane w jasno określonych warunkach, dzięki czemu na tej podstawie istnieje możliwość porównywania urządzeń dostępnych na rynku.

3. Producenci central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym mają obowiązek udostępnić etykietę klasy energetycznej dla tych urządzeń.

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym (od 01.01.2018)

1. JZE (jednostkowe zużycie energii) na poziomie nie przekraczającym -20 kWh/(m2/rok).

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu niemieszkalnym (od 01.01.2018)

1. Minimalna sprawność odzysku ciepła wynosi co najmniej 73% (w określonych warunkach).

2. Wyposażenie w układ kontroli ciśnienia (mechanizm ostrzegawczy włącza się jeżeli spadek ciśnienia w filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia).

Dostosowanie do ERP 2018 w Pro-Vent

1. Nastąpiła aktualizacja cennika Pro-Vent, m. in. rozróżniono w nim rekuperatory o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym.

2. Ceny rekuperatorów dla zastosowań niemieszkalnych uwzględniają koszt wynikający z wyposażenia urządzeń w układ kontroli ciśnienia.

3. W formularzu zamówień pojawiło się pole wyboru przeznaczenia rekuperatora.

4. Dla central krzyżowych wprowadzono tzw. projektowy strumień powietrza, dla którego spełnione jest kryterium skuteczności odzysku ciepła przy przeznaczeniu niemieszkalnym.

Wybierając rekuperatory Pro-Vent masz pewność, że urządzenia spełniają kryteria Ekoprojektu 2018!

źródło i zdjecie: Pro-Vent

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT