36,5 mln zł dofinansowania na wodę i ścieki w Krakowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej to przewidywane efekty podpisanej umowy pomiędzy MPWiK w Krakowie a NFOŚiGW. Projekt pochłonie ponad 70 mln zł, z czego 36,5 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW.

36,5 mln zł dofinansowania na wodę i ścieki w Krakowie

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie aglomeracji krakowskiej do końca 2020 r. Obejmie ono modernizację oczyszczalni ścieków Kujawy, budowę i modernizację 12,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę 6 km sieci wodociągowej.

Efektem tych prac będzie przyłączenie 238 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienie 4200 osobom korzystanie z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Umowę na dofinansowanie małopolskiej inwestycji w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali: prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz prezes Piotr Ziętara i prokurent Paweł Senderek z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

To już druga w tym roku umowa z krakowską spółką dotycząca gospodarki wodno-ściekowej. Pod koniec marca podpisano umowę na realizację V etapu projektu, który oszacowano na ponad 170 mln zł. Wówczas kwota dofinansowania wyniosła 84,5 mln zł i objęła swoim zakresem modernizację Oczyszczalni Ścieków "Płaszów" oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 30 km, a także budowę i przebudowę sieci wodociągowej o długości 10,7 km.

źródło: PortalKomunaly.pl
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT