Wybory w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Dr Tadeusz Rzepecki został ponownie przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Na pierwszym posiedzeniu omówione zostały sprawy członkowskie i bieżący stan prac legislacyjnych, m.in. nad projektem ustawy Prawo wodne, planowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w szczególności powołanie regulatora cen).

Wybory w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Prezydium nowej kadencji w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie" tworzą dr Tadeusz Rzepecki (przewodniczący), Andrzej Malinowski (wiceprzewodniczący), Piotr Ziętara (wiceprzewodniczący) oraz Krzysztof Dąbrowski i Ryszard Sobieralski (członkowie prezydium).

Członkowie rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"wymienili się także doświadczeniami we wdrażaniu ustawy "kominowej" w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

źródło: Portalkomunalny.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT