Pożar sadzy w kominie – jak go uniknąć?

Gdy kończy się sezon grzewczy warto podsumować sobie przyczyn wypadków przy eksploatacji urządzeń grzewczych. Jednym z takich zdarzeń, o rosnącym w ostatnim czasie nasileniu występowania jest tzw. pożar sadzy. Zjawisko to polega na zapaleniu nagromadzonych wewnątrz przewodu kominowego pozostałości po pracy urządzenia grzewczego czyli sadzy. Powstaje ona w wyniku niepełnego spalania się różnych materiałów stałych, np. mokrego drewna, drewna iglastego, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych, elementów z tworzywa sztucznego i gumy.

Pożar sadzy w kominie – jak go uniknąć?

Dlaczego sadza może się zapalić?

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. W niektórych przypadkach pożarowi towarzyszą wydobywające się z komina płomienie ognia, strzelają z niego iskry i wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.

W przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy:

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

Nie wolno próbować wlewać wody do palącego się komina, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Najskuteczniejszym sposobem gaszenia palącej się sadzy jest wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku. Gdy to nie przynosi skutku można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina. Co należy zrobić z przewodem kominowym po ugaszeniu pożaru?

Bardzo często po pobieżnym przeglądzie przewodu kominowego użytkownik dochodzi do wniosku, że komin nadaje się do dalszej eksploatacji. Doświadczenie PPH Wadex SA wskazuje, że takie postępowanie jest niedopuszczalne. Systemy kominowe typu SPUż i DWWż, produkowane przez PPH Wadex SA, dedykowane do ekologicznych paliw stałych, zapewniają bezpieczeństwo ludzi i budowli podczas pożaru sadzy.

Ale to bezpieczeństwo sprowadza się, pod warunkiem właściwie prowadzonej akcji gaśniczej, do zapobieżenia rozprzestrzenieniu się pożaru poza przewód kominowy. Zaleca się bezwzględną wymianę systemu kominowego po zaistniałym zdarzeniu. Nawet, jeżeli oględziny nie wykażą odkształcenia elementów przewodu kominowego. Jednak temperatura, towarzysząca pożarowi sadzy, powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze materiału płaszcza spalinowego komina. Staje się on kruchy i bardzo podatny na korozję.

Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie kominowym?

  • okresowo, co najmniej raz na trzy lata dokonać przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych,
  • w regularnych odstępach czasu, zależnych od stosowanego paliwa, przeprowadzać czyszczenie przewodu kominowego,
  • nie spalać w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów, które powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy jednak pamiętać, że regularne czyszczenie przewodów odprowadzających spaliny może nie uchronić nas przed pożarem sadzy w każdym przypadku. Powstający na ściankach przewodu spalinowego przy nagminnym spalaniu zabronionych odpadów osad może być trudny do usunięcia. Jedynym rozwiązaniem dalszego bezpiecznego użytkowania instalacji grzewczej może być w takim przypadku wymiana komina.

Źródło i zdjęcia: PPH Wadex SA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT