Grupa Boryszew odnotowała ponad 172 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2016 roku

Po III Q 2016 roku największy polski producent w segmencie motoryzacyjnym Grupa Boryszew osiągnęła 172 mln zysku netto (wzrost o 111,3 mln r/r), 333,6 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 138,8 mln zł r/r), 243,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 136,7 mln zł r/r).

Grupa Boryszew odnotowała ponad 172 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2016 roku

Zysk netto Grupy Boryszew po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 172 mln zł i był wyższy o 111,3 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 333,6 mln zł, natomiast zysk operacyjny Grupy Boryszew 243,9 mln zł.

Wyniki za trzy kwartały 2016 potwierdzają dobrą kondycję Grupy. Niezwykle istotne jest zachowanie naszych spółek segmentu automotive. Produkująca przewody motoryzacyjne Grupa Maflow poprawiła wyraźnie swój wynik. Na szczególną uwagę zasługują tutaj polskie fabryki zlokalizowane w Tychach i Chełmku. Powodów do zadowolenia dostarczyły także zakłady Boryszew Automotive Plastic. To już kolejny kwartał, w którym efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych segmentu, widoczne są w zasadzie na każdym poziomie sprawozdania finansowego. Co ważne pozyskujemy kolejne kontrakty, mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W segmencie metali nieżelaznych warto zwrócić uwagę na poprawę wyniku Walcowni Metali Dziedzice związaną między innymi z dobrą sprzedażą do sektora budowlanego w Polsce. Tradycyjnie dobry kwartał zaliczyła także Huta Aluminium w Koninie, która dzięki prowadzonym inwestycjom sukcesywnie poprawia uzyskiwane marże jednostkowe. Na uzyskany wynik wpływ miała także zrealizowana w III Q sprzedaż nieruchomości przy ul. Łuckiej, dodaje Prezes Boryszewa.

Po III kwartałach 2016 r. GK Boryszew wypracowała 4,17 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 4,34 mld zł w analogicznym okresie 2015 r.

Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży wynika w głównej mierze ze spadku cen metali na giełdzie londyńskiej a także prowadzoną reorganizacją struktur handlowych Grupy
, wyjaśnia Prezes Boryszewa.

źródło i zdjęcia: Boryszew Erg


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT