Seminarium "Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym - możliwości przeciwdziałania"

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje - tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii - w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań. Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Seminarium "Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym - możliwości przeciwdziałania"

Wobec problemów z jakimi zmaga się obecnie branża zespół Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wraz z zaproszonymi ekspertami zaprasza Państwa do udziału w seminarium, którego celem jest wskazanie możliwości poszukiwania rezerw.

Podczas seminarium omówione zostaną: możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości; sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE; mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 r. i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nasi eksperci wskażą  jak korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać kosztu serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych. Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników, będą możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Seminarium odbędzie się w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 17. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na stronie organizatora.

źródło i zdjęcie: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT