Analiza europejskiego rynku usług wodno-kanalizacyjnych

Przedsiębiorcy skupieni wokół usług wodno-kanalizacyjnych uznali mechanizm TOTEX, czyli skumulowane uwzględnienie zarówno nakładów kapitałowych, jak i operacyjnych, za pomocny w podejmowaniu decyzji w zakresie projektów modernizacyjnych. Działania te pomogą wzmocnić kondycję biznesową sektora z zachowaniem wymiernych korzyści ekonomicznych.

Analiza europejskiego rynku usług wodno-kanalizacyjnych

Europejski rynek usług wodno-kanalizacyjnych musi zmierzyć się z problemem starzejącej się infrastruktury, wymagającej pilnej modernizacji. Wyzwanie to może być jednak także szansą, ponieważ kwestie wydajności i modernizacji to czynniki kluczowe dla rozwoju tego rynku.

Według nowej analizy Frost& Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. "Analiza europejskiego rynku usług wodno-kanalizacyjnych", (Analysis of the European Water Utility Services Market), (http://www.frost.com/sublib/display-report.do?id=MAEB-01-00-00-00&bdata=bnVsbEB%2BQEJhY2tAfkAxNTU1MDU5ODExMTgz) wynika, iż rynek osiągnął w 2014 r. przychody na poziomie 104,27 mld USD i szacuje się, że liczba ta wzrośnie do 130,51 mld USD w 2020 r. W analizie uwzględniono rynek substancji chemicznych, eksploatacji i konserwacji, kontroli procesów i zarządzania, projektowania, inżynierii i budownictwa oraz technologii wodno-kanalizacyjnych.

Jak wyjaśnia Fredrick Royan, wiceprezes w firmie Frost & Sullivan. ekspert w dziedzinie globalnych rynków gospodarki wodnej, w przeszłości sektor usług wodno-kanalizacyjnych w dużej mierze kierował się wskaźnikiem CAPEX przy decydowaniu o losie rozbudowy infrastruktury, przeprowadzaniu remontów lub wymiany. W obecnej sytuacji przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w infrastrukturę wodociągową sektor usług wodno-kanalizacyjnych wykorzystuje wskaźnik TOTEX (CAPEX + OPEX), co pozytywnie wpływa na wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i inteligentnych, które nierzadko są stosunkowo drogie pod względem nakładów inwestycyjnych; natomiast w ramach podejścia TOTEX zdają się przedstawiać wymierne korzyści ekonomiczne, a także są dość często atrakcyjne pod kątem okresów spłaty.

Nacisk sektora wodno-kanalizacyjnego na osiągnięcie efektywności operacyjnej i energetycznej jest jednym z głównych dobrodziejstw dla skojarzonego rynku usług. W batalii o zainteresowanie klienta, narzędzia te zostały wykorzystane do realizacji inwestycji w celu poprawy istniejącej infrastruktury sieciowej, uzdatniania oraz kontroli.

Jednym z głównych trendów na europejskim rynku usług komunalnych jest zaadoptowanie inteligentnych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej, stwierdza analityk rynku energetyki i ochrony środowiska w firmie Frost & Sullivan, R. Ramkumar. Sprzyja to zwiększaniu nakładów oraz intensyfikacji strategicznych partnerstw między firmami i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

Jednak inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną przeżywają kryzys na wielu frontach. Ponadto, powolny, ale wyraźny wzrost gospodarczy, przepisy dotyczące jakości wody i polityki inwestycji prywatnych, a także zmniejszenie zużycia wody i ścieków to czynniki hamujące rozwój sektora usług komunalnych.

Nowo powstające przepisy w zakresie gospodarki wodnej, efektywności energetycznej i zmian klimatycznych wymuszą na europejskich przedsiębiorstwach komunalnych zrewidowanie swoich strategii i wsparcie procesu konwergencji w branży, zauważa Ramkumar. Nowe modele biznesowe z udziałem podmiotów prywatnych, wykorzystujące system BOOT (build-own-operate- transfer), jak również możliwości finansowania okażą się korzystne także dla przedsiębiorstw z sektora usług wodno-kanalizacyjnych.

źródło: Frost & Sullivan
zdjęcie: Pipelife

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT