Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to standard w budynku energooszczędnym

Trwający obecnie krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kładzie nacisk na efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to standard w budynku energooszczędnym

Realizacja tej koncepcji jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o jak najwyższej granicznej sprawności temperaturowej. Istotna jest także klasa sprawności zastosowanych napędów w układzie wentylacji: IE2 spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu. Dzięki wentylacji mechanicznej z rekuperacją wewnątrz budynków zachodzi kontrolowana wymiana powietrza, co korzystnie wpływa na warunki komfortu osób w nich przebywających.

Wśród dostępnych na rynku urządzeń wysoką jakością i konkurencyjną ceną wyróżniają się rekuperatory Alnor, np. HRU-Minist-Air-W-450 z wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprądowym (odzysk ciepła do 95% wg normy EN 308 TÜV SÜD) wyposażone m.in. w funkcję by-pass (dostarczanie powietrza z pominięciem wymiennika), energooszczędne wentylatory z 3-stopniową regulacją obrotów, funkcję sterowania zewnętrznego (BMS), filtry EU4 lub F7, metalowe króćce z uszczelką EPDM gwarantującą klasę szczelności D.

Rekuperator Alnor
Rekuperator Alnor

Na etapie zakupu urządzenia do odzysku ciepła warto sprawdzić, czy umożliwi ono regulację poziomu wilgotności względnej powietrza w budynku, co ma znaczenie w okresie zimowym, gdy wilgotność spada poniżej dopuszczalnego minimalnego poziomu 25-30%. Latem natomiast podczas chłodzenia wilgotność napływającego powietrza z zewnątrz jest obniżana. Urządzeniami, które służą do odzysku zarówno ciepła, jak i wilgoci z powietrza wywiewanego są m.in. centrale typu HRU-ERGO z wymiennikiem przeciwprądowym lub krzyżowym HRU-ECCO.

Oba wymienniki wyróżnia prosta konstrukcja wykonana z celulozy (tzw. wymienniki entalpiczne) o grubości 45μm i wysokiej przepuszczalności wilgoci, odpowiedniej szczelności i odporności na starzenie. Odległość pomiędzy włóknami odpowiada wielkości cząstek wilgoci. Cząsteczki o większych wymiarach np. zapachów są nieprzepuszczane przez wymiennik, co zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń do świeżego powietrza. Centrale te mają możliwość 3-stopniowej regulacji biegów pracy, funkcję odszraniania, są wyposażone w dwa filtry.

Obudowy rekuperatorów Alnor są wykonane ze stali ocynkowanej. Wymiary obudowy są zoptymalizowane pod kątem wydajności poszczególnych typów. Cała obudowa jest zwarta, kompaktowa, izolowana termicznie i akustycznie ograniczając tym samym straty energii.

źródło: materiały prasowe Alnor

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Alnor Systemy Wentylacji
Alnor Systemy Wentylacji
Alnor Systemy Wentylacji
Alnor Systemy Wentylacji
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT