Co powinniśmy wiedzieć na temat Dyrektywy Europejskiej ErP?

Już 26 września 2015 r. w 30 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zacznie obowiązywać Dyrektywa Europejska ErP. Ustanawia ona wymóg minimalnej sprawności, maksymalnego poziomu emisji tlenków azotu oraz poziomu emitowanego hałasu przez wprowadzane do sprzedaży urządzenia związane z produkcją energii.

Co powinniśmy wiedzieć na temat Dyrektywy Europejskiej ErP?

Konsekwencją Ekoprojektu będzie:

  • brak możliwości wprowadzenia do obrotu wszystkich gazowych kotłów niekondensacyjnych o mocy poniżej 400 kW (za wyjątkiem kotłów zdefiniowanych w grupie B11);
  • ustanowienie granicznych wartości sprawności średniorocznych dla kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, zespołów kogeneracyjnych o mocy poniżej 50 kW, wszelkiego rodzaju podgrzewaczy, służących do akumulowania ciepła wody grzewczej i użytkowej oraz urządzeń grzewczych wyposażonych w pompy obiegowe poza klasą A - poniżej sprawności średniorocznej przyjętej za graniczną dystrybucja tych urządzeń nie będzie możliwa.

ErP nakłada na producentów obowiązek etykietowania wszystkich urządzeń związanych z produkcją energii o mocach poniżej 70kW oraz podgrzewaczy wody. Dzięki temu użytkownicy - wzorem branży AGD i RTV - otrzymają prawdziwe, identyfikowalne i porównywalne dane o zużyciu energii pierwotnej, wydajności i innych istotnych parametrach. W efekcie tych działań konsumenci będą wybierać najlepsze dla siebie rozwiązania grzewcze.

Po przeczytaniu treści Ekoprojektu rodzą się jednak pewne pytania. Na jakie kwestie szczególnie warto zwrócić uwagę?

Co oznacza skrót ErP?

ErP to produkty związane z energią. Mają one bezpośredni wpływ na zużycie energii podczas wykorzystywania. Należą do nich np. kotły grzewcze.

Czy istnieje różnica między ErP i EuP?

EuP (ang. Energy using Products) to produkty zużywające energię. Ich zakres obejmowała Dyrektywa Unii Europejskiej z 2005 r. Został on jednak rozszerzony o produkty związane z energią, czyli ErP (ang. Energy related Products).

Jaka jest różnica między Oznakowaniem ekologicznym a Ekoprojektem?

Oznakowanie ekologiczne UE (Ecolabel) ustanowiła Komisja Europejska w 1992 r. Jego głównym celem było zachęcenie do korzystania z produktów i usług, spełniających wysokie normy ochrony środowiska. Ecolabel jest przyznawany na poziomie europejskim zgodnie z kryteriami, które biorą pod uwagę cały cykl żywotności produktu - od wydobycia surowców, poprzez produkcję, opakowanie, użycie, aż do usunięcia.

Ecolabel stanowi część szerszego Planu Działania Na Rzecz zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 r. Pomaga ono konsumentom i podmiotom publicznym łatwo i szybko identyfikować produkty ekologiczne.

Jaka jest data obowiązywania ErP dla urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewaczy wody?

Planowany termin wprowadzenia Ekoprojektu w trzecim kwartale 2015 r. Od tego czasu urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewacze wody powinny być zgodne z ErP i Rozporządzeniem w sprawie oznakowania ekologicznego.

Jakie inne produkty obejmuje Ekoprojekt?

Dyrektywa Unijna obejmuje między innymi pompy ciepła, elektryczne podgrzewacze wody, kotły komerycyjne oraz instalacje solarne.

Które produkty posiadają najlepsze wskaźniki efektywności energetycznej?

W kontekście ErP największymi wskaźnikami efektywności energetycznej rzędu A+ do A+++ legitymować się będą tzw. generatory hybrydowe, które łączą w sobie kilka sposobów i rodzajów wytwarzania energii. Najprostszym przykładem hybrydy, która może spełnić omawiane powyżej kryteria, jest kondensacyjna centrala grzewcza połączona systemowo z baterią kolektorów słonecznych. Automatyka w takiej prostej hybrydzie potrafi optymalizować proces wytwarzania ciepła z priorytetem wykorzystania energii słonecznej. W bieżącej ofercie De Dietrich tego rodzaju hybryda występuje jako typoszereg MODULENS G AGC…Innym przykładem hybrydy, którą prezentują niektórzy producenci, jest połączenie w jednym urządzeniu kotła kondensacyjnego o wysokiej sprawności z powietrzną pompą ciepła małej mocy, do ok. 8 kW. Koncepcja tego rozwiązania zakłada, że zapotrzebowanie na ciepło w okresach przejściowych, do temperatur zewnętrznych z przedziału np. +2 do +12, zabezpiecza moduł pompy ciepła, a poniżej - kotłowy moduł kondensacyjny. Oczywiście, granice stanów łączeniowych modułów są płynne i optymalizowane przez automatykę. Hybrydy tego rodzaju De Dietrich zaproponuje w połowie przyszłego roku i będą oparte początkowo o kocioł MCR3, współpracujący z zewnętrzną, monoblokowa jednostką termodynamiczną, wyjaśnia Waldemar Matuszyński, Product Manager, De Dietrich (www.dedietrich.pl).

Kotły kondensacyjne, solarne panele hybrydowe, mikrokogeneracje z silnikiem Strilinga będą proponowane w kompletnych pakietach. Prawdziwy wysyp tego rodzaju rozwiązań nastąpi w 2016 r.

źródło i zdjęcie: De Dietrich

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (De Dietrich)
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (De Dietrich)
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (De Dietrich)
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (De Dietrich)
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT