II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych - Relacja ze spotkania

Podczas targów INSTALACJE 2014 odbyła się w Poznaniu II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych. Impreza, która ma charakter cykliczny i odbywa się co 2 lata zgromadziła ponad 120 uczestników. W tym roku, obok Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, współorganizatorem spotkania była Izba Gospodarcza Gazownictwa. Dużego wsparcia dla Konferencji udzieliły także Międzynarodowe Targi Poznańskie.

II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych - Relacja ze spotkania

II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych była wyjątkowa pod wieloma względami. Założeniem Konferencji było przeprowadzenie jej w dynamiczny sposób, aby nie pozwolić się nudzić jej uczestnikom. Tematyka prezentacji obejmowała zagadnienia bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania rynku instalacyjno- grzewczego.

Ze względu na tematykę, II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych została podzielona na 3 bloki tematyczne:

  • blok ogólny, w którym zaprezentowano problemy branży, którymi aktywnie zajmował się SPIUG w ostatnich 2 latach od poprzedniej konferencji , oraz sytuacją na rynku zaopatrzenia w gaz - temat w branży mało znany, pomimo, że ok. 70% rynku to właśnie urządzenia gdzie paliwem jest gaz ziemny; 
  • blok dotyczący aktualnych i ważnych dla funkcjonowania branży zagadnień: przepisów prawa i programów pomocowych;
  • blok dotyczący praktycznych rozwiązań i podsumowania sytuacji rynkowej w branży instalacyjno-grzewczej.

Przybyli goście mieli okazję zapoznać się z problemami związanymi z interpretacją prawa budowlanego i energetycznego w konspekcie instalacji indywidualnych źródeł ciepła o mocy pow. 50 kW.

Następnym omawianym tematem był Prosument, zarówno jego definicja, jak i rola jaką odgrywa w przygotowywanym obecnie przez NFOŚiGW programie wsparcia o tej samej nazwie. Ważnym tematem, omawianym w tej, a także w następnej części konferencji była sprawa Rozporządzeń UE dotyczących instalacji urządzeń grzewczych i związanych z tym ograniczeń po wrześniu 2015 r.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki raportu kolejnego już badania internetowego rynku urządzeń grzewczych, zlecanego przez SPIUG. Słuchacze mieli też okazję zapoznać się ze szczegółami programu na rzecz ochrony powietrza w Krakowie, jako tzw. "dobrej praktyki" w zakresie wymiany starych palenisk węglowych na czyste źródła ciepła. Do tych tematów nawiązywał referat dotyczący niskoemisyjnych urządzeń grzewczych i związanej  z tym praktyki. Jeden z tych kierunków, a dokładniej trójgeneracja jako technologia przyszłości w praktyce zainstalowana w Polsce była szczegółowo omawiana w innej prezentacji.

Zostały też nakreślone kierunki rozwoju nowoczesnych technologii urządzeń grzewczych i związane z tym wyzwania, którym muszą sprostać wszyscy działający na rynku instalacyjno-grzewczym. Część prezentacyjną zakończyło podsumowanie pod kątem handlowym rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego.

II Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych zakończono miłym akcentem - rozdaniem nagród w Konkursie "Lider instalacji" organizowanym przez redakcje Rynku Instalacyjnego.

Konkluzją konferencji jest konieczność rozwoju i wdrażania technologii, umożliwiających wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych oraz rozwój tradycyjnych urządzeń grzewczych co jest niezwykle ważne dla wytwarzania ciepła i chłodu w przyszłości. Z tego względu muszą być podejmowane różne inicjatywy i przekazywane niebagatelne nakłady  finansowe na rzecz prowadzenia badań w placówkach naukowych i postępu w branży przemysłowej. Dotyczy to także regulacji prawnych i instrumentów wsparcia dla nowych technologii stosowanych w technice grzewczej. Wymaga to niestety stałego monitorowania i neutralizowania prób wprowadzania do prawa szkodliwych dla rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego zmian, bowiem ostatnio daje się zauważyć coraz bardziej intensywne działania przeciwko dynamicznemu rozwojowi tych nowoczesnych technologii.

Konieczne jest więc wsparcie funkcjonującego rynku urządzeń grzewczych. Istniejący w Polsce silny potencjał należy wykorzystać do znalezienia nowych, konkurencyjnych rozwiązań prowadzących do wytwarzania, dystrybucji oraz efektywnego wykorzystywania ciepła i chłodu, pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz zasilanych gazem ziemnym. Ważne jest też znalezienie bardziej efektywnych sposobów opartych o dotychczas stosowane technologie.

źródło i zdjęcie: SPIUG

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT