Działalność Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach

Ponad półtora tysiąca zleceń z Polski i zagranicy - to bilans pierwszych dwóch lat działalności Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach. Unikalna placówka jest jednym z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Europie.

Działalność Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach

Tylko między styczniem a październikiem 2013 r. laboratorium wykonało prawie 690 różnych badań. W 2012 r. było ich więcej bo około 950, ale część z nich stanowiły zlecenia realizowane jeszcze w poprzedniej lokalizacji czyli Warszawie, mówi kierownik Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach Paweł Wątły.

Budowę nowego laboratorium rozpoczęto w 2009 r. Decyzja wiązała się z brakiem możliwości rozbudowy Laboratorium Badań Ogniowych w Warszawie, które funkcjonowało przez lata przy ulicy Ksawerów. ITB postanowił o jego zlokalizowaniu w Pionkach, gdzie pozyskano do adaptacji budynki poprzemysłowe po zakładach Chemomontaż. Główny etap inwestycji zakończył się w 2011 r. W pełni laboratorium zaczęło jednak pracować od jesieni 2012 r. kiedy przeniesiono do niego ostatnie stanowiska badawcze ze stolicy.

Laboratorium, będące jedyną tego typu placówką w kraju, realizuje usługi na potrzeby klientów z Polski i zagranicy, przede wszystkim z Unii Europejskiej. Jest objęte akredytacją PCA, a jego badania stanowią podstawę procesu certyfikacji wyrobów budowanych znakiem CE oraz znakiem budowlanym B, a także są wykorzystywane do wydawania krajowych i europejskich ocen technicznych. Jego wizytówkę stanowią dwa rekordowo duże piece do badań odporności ogniowej elementów budynków - unikalne w skali Starego Kontynentu - w których można badać np. ściany o wymiarach dochodzących do 10 metrów szerokości.

W Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach funkcjonują stanowiska do prowadzenia akredytowanych badań m.in. reakcji kabli na ogień, dymoszczelności drzwi, odporności ogniowej dachów na ogień zewnętrzny, odporności ogniowej pionowych elementów nośnych i nienośnych o wymiarach maksymalnych 10 m x 7 m, odporności ogniowej poziomych elementów nośnych i nienośnych o wymiarach maksymalnych 11,5 m x 4,3 m. W laboratorium istnieje ponadto możliwość badania większych niż dotychczas elementów próbnych urządzeń oddymiających: klap dymowych o wymiarze krótszego boku do 5,00 m (dotychczas max. 3,50 m) w badaniu według PN-EN 12101-2 oraz wentylatorów oddymiających o maksymalnej wydajności do ok. 80,000 m³/h (dotychczas około 30,000 m³/h) w badaniu dla klasy F400 120 według PN-EN 12101-3.

ITB to wiodący w UE i największy w kraju branżowy instytut badawczy. Prowadzi aktywną działalność naukową i ekspercką oraz prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa, których istotną częścią są badania obiektów, materiałów i wyrobów budowlanych. Jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i najważniejszym polskim ośrodkiem certyfikującym wyroby budowlane (na zgodność ze znakiem B oraz oznakowaniem CE), zakładową kontrolę produkcji, usługi, systemy zarządzania i kompetencje personelu.

ITB wydaje krajowe i europejskie aprobaty i rekomendacje techniczne, współpracuje z 20 międzynarodowymi organizacjami z zakresu budownictwa: naukowymi i normalizacyjnymi. Instytut upowszechnia wyniki prac badawczych, organizuje kursy i seminaria, publikuje wydawnictwa naukowe i techniczne oraz prowadzi największą w Polsce bibliotekę branżową liczącą ponad 116 tysięcy woluminów.

źródło: ITB

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT