Co z certyfikacją instalatorów?

Członkowie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej spotkali się z przedstawicielem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego w celu omówienie problemów związanych z certyfikacją instalatorów oraz akredytacją organizatorów szkoleń instalatorów.

Co z certyfikacją instalatorów?

W dniu 26 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) z przedstawicielem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (MG) Sebastianem Stępnickim oraz przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) Adamem Ogrodnikiem.

Spotkanie miało na celu omówienie problemów związanych z certyfikacją instalatorów oraz akredytacją organizatorów szkoleń instalatorów (art. 20h do 20zd, Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzonej w życie w dn. 11.09.2013 r. - Dz.U. poz. 984, tzw. "mały trójpak"). Przedyskutowano też bieżące kwestie związane w procedowaniem projektu ustawy o OZE.

Podczas spotkania przedstawiciel MG poinformował, że na początku grudnia do konsultacji międzyresortowych i społecznych trafią trzy projekty rozporządzeń wykonawczych do art. 20 v Prawa Energetycznego, dotyczące odpowiednio: akredytacji organizatorów szkoleń, szkoleń i certyfikacji instalatorów oraz opłat.

Rozporządzenia wejdą w życie w I kw. 2014 r. Podkreślił, że system certyfikacji ma charakter dobrowolny oraz rynkowy; potwierdził również brak podstaw prawnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych wymagających w zgłoszeniu mikroinstalacji i małej instalacji o przyłączenie do sieci podpisu "certyfikowanego" instalatora.

Uzupełniając informacje przekazane przez Sebastiana Stępnickiego (MG), Adam Ogrodnik (UDT) przedstawił stan przygotowań Urzędu do wdrożenia - po wejściu w życie ww. rozporządzeń wykonawczych - systemu certyfikacji instalatorów. Przewidywany koszt wydania certyfikatu dla instalatora to ok. 350 zł, a koszt akredytacji organizatora szkoleń to ok. 5 000 zł. UDT jest przygotowany do szybkiego i sprawnego wdrożenia systemu certyfikacji bezpośrednio po wejściu w życie przepisów wykonawczych.

Ponadto, podczas spotkania poruszono kwestie nowego projektu ustawy o OZE z dnia 12 listopada 2013 r. Prezes Zarządu ZP FEO przedstawił wstępną koncepcję oraz uwagi ZP FEO do nowego projektu ustawy o OZE (ZP FEO ma czas na konsultacje do 11 grudnia br.). W dyskusji  podkreślono konieczność wsparcia mikroinstalacji prosumenckich OZE i odejścia od krzywdzącej propozycji sprzedaży nadwyżek energii po cenie 80% średniej ceny energii w hurcie z ubiegłego roku, zagwarantowanie minimalny odsetek środków z funduszy ekologicznych na dofinansowanie w formie dotacji mikroinstalacji OZE oraz dodatkowych na wsparcie produkcji urządzeń OZE, określenie minimalnego udziału energii z OZE w nowych budynkach i poddawanych remontom oraz zwolnienia mikroinstalacji OZE z akcyzy na energię elektryczną oraz podatku VAT na urządzenia odnawialnych źródeł energii.

źródło: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT