Podatek od emisji CO2 dla Polaków. Kto zapłaci i ile?

Nowy podatek ma objąć wszystkich, którzy ogrzewają domy paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel, ekogroszek i gaz ziemny. Opłata ta ma wynosić 45 euro za każdą tonę emitowanego dwutlenku węgla i wynika z przyjętego przez Unię Europejską systemu ETS 2, który wprowadza handel emisjami również dla sektora budowlanego. Kiedy Polacy będą zobowiązani do uiszczenia tej nowej opłaty?

Podatek od emisji CO2 dla Polaków. Kto zapłaci i ile?

Regulacje te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dotyczą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z 10 maja 2023 r., zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE i wprowadzającej system handlu emisjami (ETS 2) dla budownictwa i transportu.

ETS jest to system unijny, mający na celu finansowanie działań na rzecz redukcji emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i rozwój energetyki opartej na źródłach alternatywnych.

ETS stanowi kluczowy element polityki UE w dziedzinie ochrony klimatu i jest głównym narzędziem zmniejszający emisje gazów cieplarnianych przez włączenie kosztów emisji CO2 do kosztów produkcji energii i wyrobów przemysłowych.

Aktualna cena za prawo do emisji jednej tony CO2 wynosi 100 euro. Od 1 stycznia 2027 roku opłata ta obejmie wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewane paliwami kopalnymi. Jest to konsekwencja wdrożenia systemu ETS w ramach pakietu Fit for 55, co pociągnie za sobą opłaty za emisję CO2.

Warto dodać, że od 2027 roku paliwa kopalne, takie jak gaz, węgiel czy olej opałowy, będą objęte podatkiem częściowo, co spowoduje wzrost cen o około 25%. Po 2030 roku opłata ta będzie obowiązywać w pełnej wysokości, co przyniesie kolejne podwyżki cen.

To ważna informacja dla osób, które odkładają wymianę starych pieców, zwłaszcza że obecnie można korzystać z programów dofinansowania.

Wprowadzenie ETS 2 wpłynie na ceny surowców. Cena uprawnień do emisji zostanie wliczona w cenę paliwa, co spowoduje wzrost cen gazu, a w przypadku bardziej emisyjnego węgla wzrost ten będzie jeszcze większy. Polacy zapłacą za emisję około 6 ton CO2 rocznie, co oznacza około 1200 zł więcej rocznie.

Dla tych, którzy nie zdążą wymienić pieca do 2027 roku, utworzony zostanie Społeczny Fundusz Klimatyczny, mający na celu ochronę przed ubóstwem energetycznym. Jego budżet wyniesie około 87 miliardów euro i będzie dostępny do 2032 roku. Szacuje się, że ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewa swoje domy gazem, a 4,6 mln węglem.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Fot. otwierająca: Adobe Stock

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT