Verano - firma myśląca ekologicznie

Verano to firma przyjazna środowisku naturalnemu, dbająca o ekologię w procesie produkcyjnym. Głównym celem firmy jest zbudowanie wiodącej pozycji na innowacyjnym rynku ogrzewania pomieszczeń. Sprawdzona badaniami naukowymi ekonomika przynosi oszczędności do 20% energii potrzebnej do ogrzewania.

Verano - firma myśląca ekologicznie

Dzięki temu firma Verano wpływa na ochronę środowiska naturalnego i redukcję emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Spełnia najsurowsze ekologiczne normy, zarówno na etapie produkcji jak i późniejszego użytkowania grzejników.

Technologie i urządzenia, które stosuje spełniają szereg wymogów o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627).

Produkcja bezodpadowa lub małoodpadowa

Wielkość poszczególnych elementów obudowy grzejników została tak zaplanowana, aby ilość powstających odpadów była praktycznie równa zeru. Podobną zasadę zastosowano przy opracowaniu aluminiowych elementów wymiennika.

Jedynym odpadem powstającym podczas produkcji lamelek jest odpad o średnicy 10 mm (przykład: przy produkcji lamelki o powierzchni 166,53 cm2 powstaje odpad w ilości 1,57 cm2, co stanowi 0,94%).

Wykorzystanie ekologicznych surowców

Przy produkcji grzejników stosuje się blachę o śladowych zanieczyszczeniach tłuszczu, co pozwala na niestosowanie kąpieli odtłuszczającej i fosforanowania żelazowego, które to procesy oddziaływają negatywnie na środowisko.

Kolejnym przykładem jest farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa wykorzystywana w procesie lakierowania grzejników. Farba ta jest wyrobem ekologicznym i nie zawiera żadnych organicznych rozpuszczalników, a podczas jej aplikacji nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

Nowoczesna i ekologiczna lakiernia proszkowa

Stosowany jest najbardziej czysty ekologicznie proces pokrywania elementów farbami proszkowymi. Malowanie proszkowe jest techniką przyjazną dla środowiska, gdyż wykorzystywane tu materiały malarskie nie zawierają substancji lotnych (rozpuszczalników).

Pokrywanie elementów ocynkowanych farbą proszkową przeprowadzane jest w kabinie lakierniczej, w której nieosadzona farba zostaje odzyskana poprzez zastosowanie systemów filtrów, dzięki którym wykorzystanie farby mieścić się w granicach 99%.


źródło i zdjęcia: Verano

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT